Kvikne

Kvikne : ei bygdebok
1
1588
Nasjonalbiblioteket
Bygdesoga
I kommisjon hos Bokcentralen
1952
XV, 446
Olav Tryggve Hagen
BIBSYS
Kvikne : ei bygdebok
2
844
Nasjonalbiblioteket
Gardsbruk, koparverk
I kommisjon hos Bokcentralen
1951
471
Olav Tryggve Hagen
BIBSYS
Kvikne : gårds- og slektshistorie
1418
Kvikne bygdeboknemnd
2001
544 s.
Mikael Grøtli
BIBSYS
Ovanom Helgefell : gamalt frå Kvikne og Skåbu
920
Dølaringen
1962
80 s.
Olav Åsmundstad
Lillehammer bibliotek
,