Langvatnet

Gårdsliste for Langvassgrenda : gårdene rundt Langvatnet : bosetning og slekt i det tyvende århundre
1362
Eget forlag
1999
122.s.
Harry Bjerkli
Av innholdet: Samebosetning ved Ømmertjønna, s. 54
BIBSYS