Mandal

Halse og Harkmark
1
1106
Harkmark : Skeie, Harkmark, Ormestreng, Røyseland, Lian, Kjørvedal, Vestre Eid, Fuglevik
Mandal kommune
2010
530 s.
Dag Hunstad

Første opplag trykket i 1000 eksemplarer
Lindesnes avis
Halse og Harkmark
2
1158
Harkmark : Launes, Dal, Ås, Rørvik, Frydenes, Dostad, Osnes, Kvistedal, Eigebrekk
Mandal kommune
2010
521 s.
Dag Hunstad

Første opplag er trykket i 1000 eksemplarer
Lindesnes avis
Mandal
Mandal
855
Lokalhistoriske Optegnelser
Cammermeyer
1887
121
Jørgen Ørbech Bugge, Christian August Bugge
BIBSYS
Mandal bys historie
1
867
Den førindustrielle byen : ca. 1500-1850
Mandal kommune
1995
641 s.
Finn-Einar Eliassen
BIBSYS
Mandal bys historie
2
694
Den førindustrielle byen : ca. 1500-1850
Mandal kommune
1995
463 s.
Finn-Einar Eliassen
BIBSYS
Mandal bys historie
3
769
En industriby vokser fram : 1850-1950
Mandal kommune
2006
646 s.
Bjørn Slettan
BIBSYS