Miltzow

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Miltzow-ætti paa Voss
Forfatter(e): Arnfinn Finne
År: 1926
Sider: 258 s.
Miltzow-ætti paa Voss [Ny utgave]
Forfatter(e): Arnfinn Finne
År: 1977
Sider: 258 s.
Miltzow-ætti paa Voss. Innholdsliste
Undertittel: Innhaldsliste til Miltzow-ætti på Voss
År: 1978?
Sider: 16 s.
Vossaætter
Undertittel: Glimmeætti : med greiner av Smørætti, Benkestokætti, Kruckowætti, Heibergætti, Dalætti og Miltzowætti
Bind: 1
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1928
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 193
Vossaætter
Undertittel: Lidætti : med utdrag um ættene Losna, Galtung, Rustung, Smør, Benkestok, Kruckow, Heiberg, Dal og Miltzow
Bind: 2
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1929
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 158