Mosjøen

Vefsn bygdebok
4
Byggjeskikken i Vefsn-bygdene. Byggeskikken i Mosjøen : ca. 1860-1940
Arne Berg, Dag Nilsen
1988
181
Vefsn kommune
Vefsn bygdebok
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
,
20/05/2018