Mosjøen

Vefsn bygdebok
4
931
20/05/2018
Nasjonalbiblioteket
Byggjeskikken i Vefsn-bygdene. Byggeskikken i Mosjøen : ca. 1860-1940
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
1988
181
Arne Berg, Dag Nilsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok