Mosvik

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Bygdebok for Mosvik
Undertittel: Gårdsnummer 1-13
Bind: 1
Forfatter(e): Svein Berg
År: 2010
Utgitt: Mosvik kommune, Bygdeboknemnda
Sider: 657
Bygdebok for Mosvik
Bind: 3
Forfatter(e): Mosvik historielag
År: 2013
Utgitt: Mosvik kommune, Bygdeboknemnda
Sider: 550
Bygdebok for Mosvik
Bind: 2
Forfatter(e): Mosvik Bygdeboknemnd
År: 2011
Utgitt: Mosvik kommune, Bygdeboknemnda
Sider: 556
Bygdebok for Mosvik
Bind: 4
Forfatter(e): Mosvik historielag, Mosvik Bygdeboknemnd
År: 2016
Utgitt: Mosvik historielag
Sider: 787
Gårds- og brukerhistorie Mosvik – rettelser og tillegg
Undertittel: Gnr. 1-13
Forfatter(e): Gunnar Andreas Trengereid og Jorolf Nyborg
År: 2000
Utgitt: Mosvik kommune, Bygdeboknemnda
Sider: 122
Gårds- og brukerhistorie Mosvik [Rettelser og tillegg]
Undertittel: Gårdsnummer 1-13
Bind: 1
Forfatter(e): Svein Berg
År: 2000
Utgitt: Mosvik kommune
Sider: 122