Narvik

Ei byhistorie om Narvik 1902-1950
Undertittel
Eit refleksjonstillegg
Forfatter(e)
Steinar Aas
År
2006
Utgitt
Institutt for historie, Det samfunnsvitskaplege fakultet, Universitetet i Tromsø
Sider
92, ill.
En byhistorie om Narvik 1950-2002, Del A og C
Forfatter(e)
Oddvar Svendsen
År
2005
Utgitt
Tromsø : Institutt for historie, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Sider
LXXVIII s., s. 624-701
Narviks historie
Undertittel
Ofoten i eldre tid : Narvik inntil 1914
Bind
1
Forfatter(e)
Nils A. Ytreberg
År
1953
Utgitt
Narvik kommune
Sider
468 s.
Narviks historie
Undertittel
Fra første verdenskrig til våre dager
Bind
2
Forfatter(e)
Nils A. Ytreberg
År
1954
Utgitt
Narvik kommune
Sider
456 s.