Narvik

Ei byhistorie om Narvik 1902-1950
Eit refleksjonstillegg
Steinar Aas
2006
92, ill.
Institutt for historie, Det samfunnsvitskaplege fakultet, Universitetet i Tromsø
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
En byhistorie om Narvik 1950-2002, Del A og C
Oddvar Svendsen
2005
LXXVIII s., s. 624-701
Tromsø : Institutt for historie, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
BIBSYS
Narviks historie
1
Ofoten i eldre tid : Narvik inntil 1914
Nils A. Ytreberg
1953
468 s.
Narvik kommune
BIBSYS
,
Narviks historie
2
Fra første verdenskrig til våre dager
Nils A. Ytreberg
1954
456 s.
Narvik kommune
BIBSYS