Narvik

Ei byhistorie om Narvik 1902-1950
977
Nasjonalbiblioteket
Eit refleksjonstillegg
Institutt for historie, Det samfunnsvitskaplege fakultet, Universitetet i Tromsø
2006
92, ill.
Steinar Aas
BIBSYS
En byhistorie om Narvik 1950-2002, Del A og C
687
Tromsø : Institutt for historie, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
2005
LXXVIII s., s. 624-701
Oddvar Svendsen

Avhandling (dr. art.) – Universitetet i Tromsø, 2005.
Del B av forfatterens doktorgradsavhandling: Storhetstid,brytningstid, framtidshåp er utgitt som b. 2 av Narviks historie
BIBSYS
Narviks historie
1
1000
Ofoten i eldre tid : Narvik inntil 1914
Narvik kommune
1953
468 s.
Nils A. Ytreberg
BIBSYS
,
Narviks historie
2
862
Fra første verdenskrig til våre dager
Narvik kommune
1954
456 s.
Nils A. Ytreberg
BIBSYS