Osen

Optegnelser fra Søndre Osen over Forholde i Tidsrummet omkring 1850
770
06/07/2014
Forfatterens Forl
1900
89
Einar Søberg
BIBSYS
Osen bygdebok
1173
1950
459, 8 s.
Olav Nilsen
BIBSYS
Osen bygdebok
1
831
Gårds- og slektshistorie
Osen historielag
1983
477
Olav Nilsen, Thorbjørn Granlund
BIBSYS
Osen bygdebok
2
708
Osen historielag
1985
661 s.
Olav Nilsen og Thorbjørn Granlund
BIBSYS
Osen bygdebok [påbygging]
942
2007
926 s.
Thorbjørn Granlund
Bygger på Osen bygdebok av Olav Nilsen og Thorbjørn Granlund i 2 b., 1983-1985
BIBSYS