Rennebu

Amerikaslekter
Undertittel
Utvandringen fra Rennebu
Forfatter(e)
Inger Bjørnaas og Magne Granhaug
År
2018
Utgitt
Rennebu historielag
Sider
632
Rennebuboka
Undertittel
Gard og ætt
Bind
1
Forfatter(e)
Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk
År
1983
Utgitt
Rennebu kommune
Sider
541 s.
Rennebuboka
Undertittel
Gard og ætt
Bind
2
Forfatter(e)
Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk
År
1985
Utgitt
Rennebu kommune
Sider
571 s.
Rennebuboka
Undertittel
Gard og ætt
Bind
3
Forfatter(e)
Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk
År
1986
Utgitt
Rennebu kommune
Sider
610 s.
Rennebuboka
Undertittel
Gard og ætt
Bind
4
Forfatter(e)
Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk
År
1989
Utgitt
Rennebu kommune
Sider
790 s.