Reventlow

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770-1827
Undertittel: Geheimestatsminister, grev Christian Ditlev Frederik Reventlows breve og dagbogs optegnelser i udvalg
Bind: 1
Forfatter(e): Louis Bobe, Grev Christian Ditlev Frederik Reventlow
År: 1895
Sider: LIII, 291
Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770-1827
Undertittel: Grev Johan Ludvig Reventlows breve i udvalg
Bind: 2
Forfatter(e): Louis Bobe, Grev Johan Ludvig Reventlow
År: 1896
Sider: XLIII, 245
Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770-1827
Undertittel: Grevinde Louise Stolbergs breve i udvalg, samt breve fra greverne Christian og Frederik Leopold Stolberg
Bind: 3
Forfatter(e): Grevinne Louise Stolberg, Grev Christian Stolberg, Friedrich Leopold Stolberg, G
År: 1896
Sider: LI, 425
Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770-1827
Undertittel: Geheimstatsminister grev Heinrich Ernst Schimmelmanns og hustru grevinde Charlotte Schimmelmanns breve i udvalg
Bind: 4
Forfatter(e): Ernst Schimmelmann og Grevinne Charlotte Schimmelmann
År: 1900
Sider: 345
Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770-1827
Undertittel: Grevinde Charlotte Schimmelmanns breve til grevinde Louise Stolberg 1808-15 og til grevinde Frederikke Sophie Reventlow i udvalg
Bind: 5
Forfatter(e): Grevinne Charlotte Schimmelmann
År: 1902
Sider: CVIII, 308
Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770-1827
Undertittel: Breve til Geheimestatsminister greve C.D.F. Reventlow og hustru, grevinde Louise Stolberg og Benedicte von Qualen fra forskjellige
Bind: 6
År: 1903
Sider: 606
Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770-1827
Undertittel: Udvalgte breve og optegnelser af grev Ernst Schimmelmann,komtesse Katharine Stolberg, Henning von Witzleben og hustru, grev Charles Flahault d’Angiviller og grevinde Louise Stolberg
Bind: 7
Forfatter(e): Ernst Schilmmelmann
År: 1906
Sider: LI, 562
Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770-1827
Undertittel: Breve fra og til greverne Christian og Fritz Stolberg, greve Ernst og grevinde Charlotte Schimmelmann
Bind: 8
Forfatter(e): Grev Christian Stolberg
År: 1917
Sider: XX, 422, 148
Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770-1827
Undertittel: Breve fra grevinde Sybille Reventlow til grevinde Louise Stolberg
Bind: 9
Forfatter(e): Grevinne Sybille Reventlow og grevinne Louise Stolberg
År: 1922
Sider: LXIV, 456
Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770-1827
Undertittel: Kammerherre hofjægermester lensgreve Christian Einar Reventlow til grevskaberne Reventlow og Christianssæde og baroniet Brahe-Trolleborg 1864-1929
Bind: 10
Forfatter(e): Grev Christian Einar Reventlow
År: 1931
Sider: XXXIV, 343