Sandøy

Busetnadssoge for Sandøy
Undertittel
Røssholmen, Ona, Husøya
Bind
2
Forfatter(e)
Randi Kristin Strand
År
2011
Utgitt
Sandøy Gards- og ættesoge
Sider
824
Bygdeboka
Tittel
Undertittel
Aukra, Midsund, Sandøy : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga
Bind
1
Forfatter(e)
Ivar Sundsbø
År
1983
Utgitt
Elnesvågen
Sider
476 s.
Bygdeboka
Tittel
Undertittel
Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga
Bind
2
Forfatter(e)
Ivar Sundsbø
År
1984
Utgitt
Elnesvågen
Sider
443 s.
Sandøy i Romsdal
Undertittel
Bygdesamfunnet
Forfatter(e)
Edvard Os
År
1961
Utgitt
Molde
Sider
817 s.