Sømna

Sømna : gård og slekt
1
765

Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register

Sømna kommune
1987
509 s.
Tor Q. Mathisen
BIBSYS
Sømna : gård og slekt
2
771

Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register

Sømna kommune
1989
527 s.
Tor Q. Mathisen
BIBSYS
Sømna : gård og slekt
3
1890
Nasjonalbiblioteket
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Sømna kommune
1992
526
BIBSYS
Sømna : gård og slekt
4
1208
Nasjonalbiblioteket
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Sømna kommune
1996
518 s.
BIBSYS
Sømna : gård og slekt
1090
Personregister Sømna bygdebok : gård og slekt I-IV

Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register

Sømna kommune
1996
112 s.
Leif Dyngeseth
Katalogisert etter omslagIflg. forordet utarbeidet av Leif Dyngeseth
BIBSYS
Sømna : gård og slekt,
746
Kartnavn : (bind I, II, III og IV) : Sømna bygdebok

Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register

Sømna kommune
1996?
56 s.
Tor Q. Mathisen
BIBSYS
Sømna : gård og slekt.
857
Slekt I-IV

Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register

Sømna kommune
1997
304 s.
Tor Q. Mathisen
BIBSYS