Sør-Varanger

Sør-Varanger slekter
Undertittel
Sør-Varanger slekter
Bind
10
Forfatter(e)
Erik Schytte Blix
År
1971
Utgitt
Norsk folkemuseum
Sider
130
Sør-Varangers historie
Forfatter(e)
Ørnulv Vorren
År
1979
Utgitt
Sør-Varanger kommune
Sider
887 s.
Sør-Varangers historie
Undertittel
Sør-Varanger 1826-1906 : fra fellesdistrikt til lokalforvaltning
Bind
1
Forfatter(e)
Sør-Varangers historie
År
2003
Utgitt
Sør-Varanger historielag
Sider
251 s.
Sør-Varangers historie
Undertittel
Sør-Varanger 1945-1960 : gjenreisning og kald krig
Bind
4
År
1999
Utgitt
Sør-Varanger historielag
Sider
241 s.
Sør-Varangers historie
Undertittel
Sør-Varanger under 2. verdenskrig : arena i stormaktskonflikt
Bind
3
År
1997
Utgitt
Sør-Varanger historielag
Sider
195 s.
Sør-Varangers historie
Undertittel
Sør-Varanger 1906-1939 : jernmalmen skaper et nytt samfunn
Bind
2
År
2001
Utgitt
Sør-Varanger historielag
Sider
252 s.
Sør-Varangers historie
Undertittel
Sør-Varanger 1960-2005 : fra malm til mangfold
Bind
5
År
2005
Utgitt
Sør-Varanger historielag
Sider
441 s.