Stor-Elvdal

Bygdebok for Stor-Elvdal
1036
07/08/2018
1975
285
BIBSYS
Bygdebok for Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie
1
821
Nasjonalbiblioteket
1936
401
Anders Fosvold

Boka ble trykket opp på nytt i 1984 og utgitt av Sollia forlag. Likt antall sider i begge bøkene.
BIBSYS
Bygdebok for Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie
2
894
Nasjonalbiblioteket
1937
410-952
Anders Fosvold

Boka ble trykket opp på nytt i 1984 og utgitt av Sollia forlag. Like mange sider i begge bøkene.
BIBSYS
Imsdalens historie
1179
Sollia forlag
1986
154 s.
Hallvar Huset
BIBSYS
Stor-Elvdal
Stor-Elvdal
1
2402
19/10/2016
Grend og slekt
Stor-Elvdal kommune
2011
687
978-82-998844-1-9
Håvard Havin Kongsrud
BIBSYS
Stor-Elvdal
Stor-Elvdal
Stor-Elvdal
2
118
07/08/2018
Grend og slekt
2018
768
Vegard Sæther
Stor-Elvdal
Storelvedalen
1330
Cammermeyer
1908
131 s.
Ivar Sæter
BIBSYS