Tolga

Hodalen i 350 år
29
16/11/2018
Historie og historier
Hodalen bygdelag
2017
223
978-82-690824-0-1
Arne Bakken
BIBSYS
,
Tolga : Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen : gards- og slektshistorie
1424
07/08/2017
Tolga bygdeboknemd
1968
618
Eystein Eggen
BIBSYS
Tolga og Os gjennom tidene
1956
19/10/2016
Fra steinalder til om lag 1840
2011
375
978-82-995321-4-3
Jon Ola Gjermundsen, Amund Haugen Steinbakken, Thea Sørensen
BIBSYS
,
Tolgen
Tolgen
1125
med illustrationer og portrætter
Cammermeyer
1908
149 s.
Ivar Sæter
BIBSYS