Tysfjord

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
1-1
Gårds- og slektshistorie for Lødingen
Vivian Fjordholm
1987
510 s.
Lødingen kommune, Kulturkontoret
BIBSYS
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
1-2
Gårds- og slektshistorie for Lødingen
Vivian Fjordholm
1987
S. 517-1113
Lødingen kommune, Kulturkontoret
BIBSYS
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
2-2A
Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund
Konrad Naustvik
1990
420
Lødingen kommune, Kulturkontoret
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
2-2B
Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund
Konrad Naustvik
1994
S. 422-853
Lødingen kommune, Kulturkontoret
BIBSYS
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
4
Fra steinalderen til 1700-tallet
Alf Ragnar Nielssen
1990
486 s.
Lødingen kommune, Kulturkontoret
BIBSYS
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
5
Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune
Alf Ragnar Nielssen og Hilgunn Pedersen
1994
425 s.
Lødingen kommune, Kulturkontoret
BIBSYS
Tysfjord kommune
1
Et sammensatt fellesskap : Tysfjord kommune 1869-1950
Bjørg Evjen
1998
320 s.
Kommunen
BIBSYS
Tysfjord kommune
2
Velferd og mangfold : Tysfjord kommune 1950-2000
Bjørg Evjen
2001
288 s.
Kommunen
BIBSYS