Voss

Vossaboki
Tittel
Undertittel
Vossavangen
Bind
1
Forfatter(e)
Lars Kindem
År
1981
Utgitt
Voss bygdeboknemnd
Sider
379
Vossaætter
Undertittel
Taklaætti
Bind
5
Forfatter(e)
Lars Kindem
År
1984
Utgitt
Voss sogelag
Sider
63
Vossaætter
Undertittel
Tvildeætti
Bind
4
Forfatter(e)
Lars Kindem
År
1931
Utgitt
Voss sogelag
Sider
159
Vossaætter
Undertittel
Dagestadætti og Røteætti
Bind
3
Forfatter(e)
Lars Kindem
År
1930
Utgitt
Voss sogelag
Sider
163
Vossaætter
Undertittel
Lidætti : med utdrag um ættene Losna, Galtung, Rustung, Smør, Benkestok, Kruckow, Heiberg, Dal og Miltzow
Bind
2
Forfatter(e)
Lars Kindem
År
1929
Utgitt
Voss sogelag
Sider
158
Vossaætter
Undertittel
Glimmeætti : med greiner av Smørætti, Benkestokætti, Kruckowætti, Heibergætti, Dalætti og Miltzowætti
Bind
1
Forfatter(e)
Lars Kindem
År
1928
Utgitt
Voss sogelag
Sider
193
Ættebok for Vossestrand
Bind
1
Forfatter(e)
Roald Lyngvær
År
1971
Utgitt
Voss bygdeboknemnd
Sider
602
Ættebok for Vossestrand
Bind
2
Forfatter(e)
Åsmund Ohnstad
År
2013
Utgitt
Voss bygdeboknemnd
Sider
587