Wissestad

Omkring gürden Vinjes historie
Forfatter(e)
Lars Hansen Wissestad-Vinje
År
1979
Utgitt
L.H.Wissestad-Vinje
Sider
113 s.