Worsaae

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Danske patricierslægter
Bind: 2
Forfatter(e): Wilhelm von Antoniewitz
År: 1979
Utgitt: Dansk historisk håndbogsforlag
Sider: 223 s.