Zachariassen - ZwergiusFamilierne v. Zernichow
Forfatter(e)
H J Huitfeldt-Kaas
År
1882
Sider
195-367
Foged Jens Holmboe og hans mødrene slegt Ziegler
Forfatter(e)
W. Holmboe Berg
År
1950
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
63-70
Malermester Claus Emanuel Zachariassen i Marken og hans slekt
Undertittel
en liten slektshistorie
Forfatter(e)
Lars Norman Zachariassen
År
1988
Utgitt
L.N. Zachariassen
Sider
44 s.
Slekten Zetlitz med sidegrener
Forfatter(e)
Rolf Chr. Schrøder Zetlitz
År
2005
Utgitt
Eget forlag
Sider
138 s.
Slekten Ziegler i Norge
Forfatter(e)
Ulrik Hermann Gregorius Ziegler
År
1958
Utgitt
Hønefoss
Sider
36 s.
Stamtavle over en dansk-norsk slegt Mygind-Møller-Nielsen
Forfatter(e)
Christoph Heinrich Møller-Nielsen
År
1925
Utgitt
Eget forlag
Sider
22 s.
Stamtavle over familien Kielland samt nogle cognatiske familier
Undertittel
Kirsebom, Schanche, Trane, Godtzen (med Lindall, Saxe, Prahl, Berner m. fl.), Petersen von Fyren, Magnus, Zetlitz, von der Lippe, Sømme, Bendz og Petersen
År
1878
Utgitt
Kiellands Bogtrykkeri
Sider
136
Viceadmiral Frederik Zimmer
Undertittel
hans forfedre i Danmark og efterkommere i Norge
Forfatter(e)
Frederik Faye Zimmer
År
1981
Utgitt
Forfatteren selv
Sider
240 s.