Stikkort: Arkivverket

Det er nesten ikkje bevart digitale arkiv frå privat sektor i...

Det viser tal frå Arkivstatistikken 2020. – Vi risikerer svarte hol i samtidshistoria om vi ikkje greier å sikre fleire digitale arkiv...

Knut Hamsuns landssviksak er nå tilgjengelig for alle

Arkivverket har gjort forfatter Knut Hamsuns landssviksak tilgjengelig for alle i Digitalarkivet. – Dette er av både krigs- og kulturhistorisk betydning, sier...

Digitaliserer landssvikerarkivet

Landssvikerarkivet består av rundt 90 000 saker og nå har Arkivverket et mål om at alle sakene skal skannes for publisering på...

Arkivverket etablerer seg i Mo

For 200 år siden satt Henrik Wergeland, landets første riksarkivar, på Akershus festning i Kristiania og passet på nasjonens hukommelse. Nå flytter...

Advarer mot ukritisk bruk av transkribert materiale fra Digitalarkivet

Arkivverket innledet for få år siden et samarbeid med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch (AMF), for å få transkribert store deler av de...

Fredsprisarkiv digitaliseres

Arkivverket har inngått avtale med Nobelinstituttet om digitalisering av historiske nominasjonsbrev i Digitalarkivet. Forskere fra hele verden slipper nå å reise til...

FN-arkiv publisert på Digitalarkivet

I år er det 75 år siden Trygve Lie ble FNs første generalsekretær. I den anledning har Arkivverket gjort kilder fra tiden...

Arkivverket innfører gratis digitalisering av samisk kulturarv

Samisk arkiv fyller 25 år i 2020. Det vil Arkivverket og Samisk arkiv markere med å innføre gratis digitalisering av samisk kulturarv.

Hel-digital slektsforskerdag

Årets slektsforskerdag arrangeres lørdag 31. oktober. Dagen har tidligere blitt markert i varierende grad på ulike lokasjoner over hele landet, i år...

Nå er datoen satt for gjenåpningen av Arkivverkets lesesaler

Etter måneder med Korona-stengte lesesaler, har Arkivverket nå endelig satt en dato for når det anses som trygt å gjenåpne lesesalene.