Stikkort: Dødsregistre

Register over døde dansker 1943-1969

Har du slekt fra Danmark kan du nå søke opp alle avdøde dansker i perioden 1943 til 1969. Registeret inneholder også dødsårsaken...

Mer å søke i for deg med irsk blod

Flere årstall med irske fødsels-, ekteskaps- og dødsattester er nå gjort tilgjengelig gratis på nett. Arbeidet gjør det mulig å lete etter...

Slektshistoriske kilder tilgjengeliggjort etter fire år i retten

10 millioner amerikanere er nå søkbare på nett etter et fire år langt søksmål for å gjøre kildene fritt tilgjengelig.