onsdag, 24. april 2024

Stikkort: Etternavn

Valg av etternavn

Med unntak av enkelte kongelige har vi alle et slektsnavn, men hvor kommer det fra? Slektsnavn brukes på en gruppe mennesker som har felles avstamning....

Skrevet bok om opphavet til skogfinnenes etternavn

Skogfinner er en etnisk gruppe som stammer fra finner fra Savolax og Tavastland som slo seg ned i skogområdene i Norge som fikk...