Stikkort: International German Genealogy Partnership

Tysk slektsforsknings-konferanse avholdes i et helt annet land

Har du tyske aner i ditt slektstre kan den internasjonale konferansen til sommeren være for deg. Konferansen fokuserer utelukkende på slektsforskning i Tyskland, men...