Stikkort: Tromsø

Riksantikvaren vedtar midlertidig fredning av jødisk historie i Tromsø

- Storgata 62 i Tromsø er truet av utbygging – fasadeendring og riving av bakgårdsbygning, sier riksantikvar Hanna Geiran, og vi vedtar...