10 yrker du ikke husker

Gjennom slektsforskning kommer man av og til over yrker som man ikke helt skjønner hva går ut på. Mange yrker eksisterer ikke lenger den dag i dag eller har tatt andre former.

1) Bartskjær

Annonse

En bartskjærer jobbet som barberer og lege (kirurg). Hadde hår som skulle klippes eller behov for medisinsk hjelp var det frem til 1800-tallet often en bartskjærer du henvendte deg til. 

2) Hampskiller

Hampskillere var også kjent som kammerne og de jobbet med å skille den grove delen av lin eller hamp med en kam. 

3) Ismann

I løpet av vinteren samlet ismenn inn overflateis fra innsjøer og elver. Isen ble så lagret i egne hus som var beregnet på å holde isen kald gjennom hele året, slik at den kunne kjøpes året rundt av kunden. 

4) Nattmann

Har du en slektning som jobbet som nattmann kan du være sikker på at adelskapet ikke ville ha noe med han å gjøre. Yrket var skittent og statusen var svært lav. Nattmannen jobbet med tømming av utedoer, kastrering av hester, feiing av piper, bortkjøring og nedgraving av døde dyr. Nattmannen kunne også få oppgaver som skulle asisstere bøddelen i forbindelse med henrettelser og andre straffer. 

5) Skeider

Annonse

Skeidere hadde en lignende jobb som hampskilleren, men i motsetning til hampskilleren var det malm og kis som skeideren skilte ut fra gråberget.

6) Stodderfogd

En Stodderfogd hadde som sin hovedoppgave å føre tilsyn med tiggere, omstreifere, tatere og andre som ikke hadde fast bopæl og flyttet rundt i flokker.

7) Spolegutt

Spolegutter bragte spoler til kvinnene som jobbet ved vevstolene i tekstilfabrikkene. Når spolene var fulle av spunnet bomull eller ulltrå samlet så spoleguttene disse sammen igjen. 

8) Masmester

Arbeidsformenn som jobbet med masovnene ble kalt for masmestere. Masovnene ble brukt til å smelte ned jernmalm til råjern. 

9) Nattskjærer

Nattskjærere gjorde som navnet tilsier og skar planker og bord om natten.

10) Kullfogd

Annonse

Kullfogdens ansvar var å motta og disponere tilførselen av kull i bergverkene. Kullknekten bisto kullfogden i hans arbeid.