46660 sider om Alexander L. Kielland-ulykken ligger nå fritt tilgjengelig på nett.

Utsnitt fra arkivet etter granskingskommisjonen etter Alexander L. Kielland ulykken

123 mennesker omkom da Alexander L. Kielland kantret den 27. mars 1980. På bare 20 minutter kantret den enorme boligplattformen på Ekofisk-feltet, samtidig som arbeidere så film på kino, spiste i spiesesalen eller slappet av på lugaren.

I fjor, 38 år etter at ulykken inntraff, begynte arbeidet med å tilgjengeliggjøre det arkivmaterialet som kan tilgjengeliggjøres. En stor del av materialet inneholder taushetsbelagt innhold, som Arkivverket har måttet skille ut i forkant av en tilgjengeliggjøring.

Annonse

Les også: Tilgjengeliggjør arkivene etter Alexander Kielland-ulykken

Nå er imidlertid arbeidet med å skille det arkivmateriale som kan og det som ikke kan publiseres fra hverandre. Arkivmaterialet som kan tilgjengeliggjøres ligger nå åpent på Digitalarkivet.

Alexander L. Kielland før ulykken. Foto: Norsk Oljemuseum

To arkiv

Arkivmaterialet etter Alexander L. Kielland ulykken stammer fra to arkiv, Stavanger Drilling AS og granskingskommisjonen.

Bare tre dager etter ulykken startet granskingskommisjonen sitt arbeide. Arkivmaterialet etter dette arbeidet gir detaljert innsikt om selve ulykken og redningsarbeidet som fulgte.

– Å gjøre hele kommisjonsarkivet digitalt tilgjengelig for alle har vært et møysommelig, men nødvendig arbeid. Dette er viktig dokumentasjon av en alvorlig hendelse i norsk historie og Arkivverket ønsker å bidra til åpenhet rundt ulykken og det etterfølgende arbeidet, sier avdelingsdirektør Tom Oddby i Arkivverket.

Se arkivene etter granskingskommisjonen

Arkivet etter Stavanger Drilling AS består av styrereferater, sakspapirer og styrekorrespondanse fra perioden 1974-1983. Arkivet etter Stavanger Drilling AS inneholder også fire dekksdagbøker som ble hentet ut av vraket på et senere tidspunkt. Disse er sterkt vannskadet og ikke tilgjengelig for allmenn bruk.

En stor del av dette arkivmaterialet er fortsatt taushetsbelagt og hovedsakelig kun tilgjengelig for forskning.

Annonse

Se arkivene etter Stavanger Drilling AS