5 ting du kan gjøre ved hjelp av slektsforskning

 

Dersom du besøker denne siden betyr det at du enten allerede driver med slektsforskning eller vurderer å starte med det, men uansett vil nok slektsforskning være noe som vil følge deg resten av livet. For selv om man er «ferdig forsket» er det alltids noe nytt man kan gjøre ved hjelp av slektsforskning.

Noen har egne grunner til å begynne med slektsforskning, «Hva skjedde med oldefar etter at han ankom USA?» eller «Hvorfor vet jeg ikke noe om min mors søster?» 

Andre hopper mer ut i slektsforskningens verden for å skaffe seg en bredere forståelse av sitt eget (eller andres) opphav. 

Etter at man har bedrevet slektsforskning en stund oppdager man gjerne at kildene tar slutt. Med mindre man har en adelsslekt, som gjerne kan la seg spore noen hundre år lenger tilbake i tid, stopper gjerne kildemateriale for de fleste bonde- og fiskeslektene en gang rundt omkring 1700-tallet.

Når kildematerialet stopper opp velger man gjerne å gå over deler av slektsinformasjonen på nytt, «Var jeg nøye nok på den slektsgrenen?» eller «Stemmer det virkelig at akkurat den Ole Olsen var faren?» Andre velger å gå bredere ved å finne ut mer om brødre og søstre av sin direkte slektslinje og på den måten gjøre slektstreet langt mer frodig enn ved kun å føre opp sin egen blodslinje.

For å gjøre «noe helt annet» en periode får du her fem tips til hva du også kan gjøre ved hjelp av slektsforskning.

1. Få eiendom nesten gratis gjennom slektsforskning

Dersom en eiendom ikke har eiere kan man ved hjelp av slektsforskning avdekke om det finnes eventuelle nålevende arvinger til denne eiendommen. Dersom det ikke er tilfellet og man kan påberope seg retten til eiendommen f.eks. ved å bo på hovedgårdsnummeret eller ved å vise til at man selv har, på en eller annen måte tatt vare på den aktuelle eiendommen i mer enn 20 år. Det enkleste er jo imidlertid selv å bevise slektskap til avdød eier. Et eksempel på at slektsforkning har vært innbringende på eiendomsfronten er slektsforsker Geir Wulff som på kort sikret seg store landområder i Finnmark.

2. Spore medisinsk historie med slektsforskning

Dersom kreft, hjertesykdommer eller annet har rammet en rekke av dine forfedre, er det ikke kjekt å vite det slik at du selv eller dine arvinger kan ta eventuelle nødvendige forhåndsregler? Legevitenskapen var selvfølgelig ikke like stødig på dødsårsaker i tidligere tider som i dag, men du kan være (u)heldig å finne en repeterende dødsårsak blant dine forfedre. Svein Åge Mathisen har laget en medisinsk ordliste som kan hjelpe til å avklare hva innførslen på dødsårsak i kirkeboken betyr. 

3. Er du i slekt med en kjent person?

Enten du synes det er stas å være i slekt med en kjent historisk eller nålvende person kan du finne ut om så er tilfellet ved hjelp av slektsforskning. Et tips kan være å se på steder som «kjendisen» har sine aner ifra og deretter finne ut hvilke slektsgrener som kan være aktuelle å forske bredt på i sin egen slekt. Et annet tips kan være å se nøyere på enkelte slektsnavn. For eksempel kan ditt slektsnavn være en avart at «kjendisen» sin slektsnavn, slik at slektene deres faktisk stammer fra samme gren en gang på 1700- eller 1800-tallet. Når du har funnet det ut kan du bruke Wolfram|Alpha for å beregne slektsskapet.

4. Ta vare på familietradisjoner ved hjelp av slektsforskning

Var din grandtante kjent for sin gode kjøttsuppe eller var oldefar spesielt flink til å røyke fisk? Tenk om du kunne sikre deg oppskriften deres. Dersom de selv ikke lever kan det være barn eller barnebarn som fortsatt vet hva det var som gjorde smaken på den røykte fisken til oldefar så god. Kanskje din grandtante har skrevet ned noen notater i kokeboken hun brukte i alle år?

5. Avdekk «arvelige» trekk ved hjelp av slektsforskning

Jobber eller jobbet du selv som lærer, da kan det hende at flere i slekten din har gjort det samme. Hvilke andre yrker er det som går igjen i slekten, finnes det mange advokater, håndverkere eller filosofer? Kanskje enkelte av dine slektsgrener egnet seg godt som politikere?

Slektsforskning kan altså brukes til mer enn bare å finne sin egen blodslinje og kanskje er det bare fantasien som setter grenser for alt du kan gjøre eller finne ut ved hjelp av slektsforskning.