Aargang 0

 

Møt 7 barn som ble født i år 1900, få det kildematerialet som er bevart om barna samt historiske fakta fra tiden og skriv deres livshistorie.

Det er Rigsarkivet i Danmark som har oppdatert sitt undervisningstilbud: Aargang 0, et online undervisningstilbud som siden august 2012 har hatt mer enn 64.000 besøk.

Tilbudet er beregnet for grunnskolens mellomtrinn, samt gymnasium og HF (Høyere forberedelseseksamen). Materialet inneholder en nøyaktig lærerveiledning som beskriver alle faser av arbeidet med Aargang 0 – fra planlegging til evaluering for alle klassetrinn.

Vi møter blandt annet:

Karen – rektorens datter
Hun var datter av en gymnasielærer – senere rektor – på Katedralskolen i Viborg. Da hun ble født var det ikke mange år siden de første kvinner hadde fått lov til å ta studenteksamen. Å få en formell utdannelse, selv for piker fra velutdannede hjem, var fremdeles ingen selvfølge.

Andreas – dansk eller tysk?
Andreas ble født inn i en håndverkerfamilie på et Sørjylland som så ganske annerledes ut enn det vi kjenner i dag. Siden 1864 var Sørjylland en del av det tyske riket, men til tross for myndighetenes forsøk på «fortyskning» følte en stor del av befolkningen seg som danske. Språklig er området er delt mellem dansk og tysk.

Astrid – født utenfor ekteskap
I år 1900 ble ca. 10 % av alle barn født utenfor ekteskap. Dersom et barns foreldre ikke var gift ble barnet omtalt som «uekte». Barnets fremtid var derfor mer usikker enn andre barns.

 Møt flere av barna på Rigsarkivets side