Skanner dødsattester på Fyn

Danske DIS-Odense har regien i et nytt prosjekt hvor alle dødsattester for Fyn og øyene frem til 1939 skal skannes.

Prosjektet er i samarbeid med «Rigsarkivet» som vil legge de skannede attestene inn i Daisy, slik at dødsattestene vil bli tilgjengelige på nett.

Totalt er det snakk om 327 pappesker med dødsattester som skal skannes og 20 medlemmer av DIS-Odense står for arbeidet. 

De eldste dødsattestene er fra 1850, mens de yngste er fra 1939. Her må de stanse med skanningen på grunn av en sperrefrist på 75 år for tilgjengeliggjøring av slikt materiale.

(Dødsattesten i illustrasjonen er ikke fra Danmark)