Bind 5 av Fjell bygdebok

I disse dager går Fjell bygdebok bind 5 i trykken, den er forventet i salg rundt 20. november. Bindet som har fått undertittelen "Gards- og slektshistoria for gardsnummer 42-58" er utgitt på Eide forlag.

Boka tar for seg den sørøstre delen av Fjell kommune og har fokus på følgende gårder; Brattholmen, Snekkevika, Gavlen, Ebbesvika, Nordre- og Søre Ekrhovda, Li, Liaskjeret, Nordre og Søre Bjorøyna, Haganes, Tellnes, Dala, Dalseidet, og Søre, Midtre og Nordre Fjell.

Det femte bindet er kompleterer hele verket, som samlet ser nærmere på gårds- og slektshistorien til nesten 60 gårder i Fjell kommune. Totalt er det rundt 300 bilder + en rekke kart med i boka.

Se denne og øvrige bygdebøker fra Fjell i Hordaland.

Kjøp bind 5 av Fjell bygdebok.