Bygdebokforfatterens ansvar

Da Ivar Bjørklund, midt på 1980-tallet, ga ut "Fjordfolket i Kvænangen : fra samisk samfunn til norsk utkant 1550-1980" vakte det store reaksjoner i lokalbefolkningen. I boken kom det frem hvor stor andel av befolkningen som hadde samiske forfedre, hvilket ikke ble sett på med blide øyne av en befolkning som tvert i mot oppfattet seg selv som etterkommere av dansker, tyskere og finske innvandrere.

{loadposition user5}

Her kan du lese mer om hva Ivar Bjørklund skriver om sin bygdebok og problematikken rundt denne i Kvænangen.

Vi trenger ikke å reise over 20 år tilbake i tid for å finne eksempler der bygdebokforfattere på en eller annen måte må være sitt ansvar for nåtiden bevisst. Dette gjelder i grunn alle bygdebøker som omhandler forhold som angår levende eller nære slektninger i lokalmiljøet. Av aktuelle eksempler kan nevnes Harald Langmyhr sin bygdebok "Nok innmark til ei ku".

Etter at Langmyhr skrev bygdeboka, reagerte ekskona kraftig på måten hun var blitt fremstilt av sin tidligere ektemann. Faktisk så kraftig at hele saken endte i retten. Forfatteren vant først saken i tingretten, for så å tape ankesaken i lagmannsretten. Som følge av sin omtale av ekskona, ble han dømt til å betale 25 000 kroner i oppreising. Bygdeboka forblir trukket fra markedet til Langmyhr trekker de i alt 6 sidene, av 149 sider totalt, som omhandler ekskona.

Uten sammenligning forøvrig, har nå bygdebokforfatter Egil Fiane blitt bedt om å gi en avklaring av sine prinsipper i forhold til personvernet og den kommende serien "Ætt og heim i Åmli sokn". Fiane sier til Agderposten (26. juni 2009) "Det kan vere vanskeleg å vite kva folk oppfattar som sensitive opplysninger. Nokre er veldig hårsåre og kritiske. Og dei kan ein nesten ikkje unngå reaksjonar frå."

Fiane har nok mye rett i dette. Uansett hvor hensynsfullt historier er fremstilt, vil det alltid vekke reaksjoner fra enkelte. Man må bare ikke gå på bekostning av personvernet og dersom et tema blir for følsomt for dagens innbyggere i et lokalsamfunn bør kanskje historien heller skrives ned (mens minnet er friskt og ufarget) og heller bli lagt på vent til det aktuelle temaet ikke lenger er like sensitivt.