Frednigsforslag for jødiske kulturminner i Oslo

Fredningsforslaget for deportasjonsmonumentet “Sted for erindring” og gravlunden i Sofienbergparken i Oslo er nå på høring. De er viktige kulturminner fra den jødiske historien i Norge.

--Annonse--

Gravlunden i Sofienbergparken

Den jødiske gravlunden i Rathkes gate 20 i Oslo er den første jødiske gravlunden i Norge. Den ligger nord for Sofienberg kirke, og ble skilt ut fra tidligere Sofienberg gravlund til bruk som en jødisk gravlund i 1869. Gravlunden utgjør ca. 680 kvm, og ble kjøpt for private midler av enkeltpersoner fra noen av de første jødiske familiene som etablerte seg i Norge. Gravlunden ble tatt i bruk i 1885, og var i bruk fram til 1917, da den ble erstattet av en ny jødisk gravlund på Helsfyr.

Ifølge jødisk tradisjon er jødiske graver evige og kan ikke fjernes. Gravene ble derfor ikke slettet da resten av Sofienberg gravlund ble omgjort til park på 1960-tallet. Det ligger 197 jødiske graver her.

Gravlunden har kulturhistorisk verdi som den første jødiske gravlunden i Norge. Den er et av de tidligste sporene vi har etter jødisk befolkning i landet. Som kulturminne har gravlunden også betydning som minnested, og er en viktig kilde til jødisk historie og tradisjon.

Minnesmerket Site of Remembrance/Sted for erindring

I alt 773 jøder ble deportert til dødsleiren Auschwitz. Bare 35 personer overlevde. Den første deportasjonen skjedde 20. november 1942, da 21 personer ble deportert med «Monte Rosa». De fleste ble deportert 26. november 1942, da 529 personer ble deportert med «Donau». Samme dag ble i tillegg 26 personer ble deportert med lasteskipet «Monte Rosa». Ytterligere 158 ble deportert. 25. februar 1943 med skipet «Gotenland».

Minnesmerket er plassert ved Akershuskaia, utenfor festningsmuren til Akershus festning. Det består av åtte seteløse stoler som vender ut mot havet og kaia. Stolene er utført i stål og står både enkeltvis og i par. Kunstverket er utført av den britiske skulptøren Antony Gormley (1950) på oppdrag fra den norske stat. Minnesmerket ble avduket 25. oktober 2000.

Det nasjonale minnesmerket representerer historien om de mange norske jødene som ble deportert og drept under andre verdenskrig. Det er også en representant for den jødiske minoritetens minnekultur.

Les mer om fredningen på Riksantikvaren sine nettsider.

Forrige artikkelDanmark blir ledende innenfor data om historiske livsforløp
Neste artikkelVisste du at det rullet 90 elbiler på norske veier i 1926?