Økende behov til tekniske kulturminneanlegg

Pressemelding fra Riksantikvaren

Atlungstad brenneri i Stange i Innlandet er et av de 15 prioriterte teknisk industrielle anleggene. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

– Våre industrielle kulturminner forteller historien om hvordan det moderne Norge ble til. Dette er spor etter menneskene som la grunnlaget for vekst og velferd i dagens samfunn. Det er viktige kulturminner som vi ønsker å løfte fram og ta vare på, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

--Annonse--

Teknisk-industrielle kulturminner finnes over hele landet, men 15 anlegg har gjennom mange år vært prioritert gjennom et eget bevaringsprogram. I år har kom det 78 søknader, mot 70 i fjor, og søknadssummen inn til fylkene er på kr 174 280 531. Rammen for tilskuddsordningen er på 58,6 millioner.

– Vi ser en jevn økning i antall søknader fra anlegg utenom de 15 prioriterte, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Vi ser positivt på utviklingen, fordi dette bidrar til å øke kunnskapen om mangfoldet av tekniske og industrielle kulturminner.

De prioriterte anleggene er fordelt over sju fylkeskommuner. Fortsatt prioritering av de 15 anleggene i bevaringsprogrammet gir utslag i fordelingen, men også andre fylkeskommuner får tildelt midler. I tillegg har en forening på Jan Mayen søkt om et mindre beløp i år.

De 15 anleggene fra bevaringsprogrammet har bygd opp viktig kompetanse innen bevaring og istandsetting av tekniske og industrielle kulturminner. Det er viktig at kompetansen som er opparbeidet ved anleggene blir sikret og delt med andre relevante håndverksmiljøer, lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt.

Se oversikt fylkesvis fordeling av tilskudd på Riksantikvarens nettsider.

Forrige artikkelStor økning i søknader fra fartøyvernet
Neste artikkelNorske middelalderkvinner ble straffet som menn