Kart over reisetid i 1914

Kartet viser hvor lang tid reiser tok i 1914

Mens vi i dag gruer oss til en flytur på 24-36 timer, kunne våre forfedre (de få det gjaldt) grue seg litt mer over å måtte bruke over 40 dager på tilsvarende distanse i 1914. Dette kartet viser deg hvor lang reisetid man anslo til de ulike stedene i verden, med utgangspunkt i London, i 1914.

I 1914 utgav John George Bartholomew «An atlas of economic geography» som blant annet inneholder et kart som viser beregnet reisetid rundt i verden, med utgangspunkt i London.  

Kartet deler opp verden i seks ulike farger for å illustrere reisetid. Områdene som er mørk rosa ville du anslagsvis nå på under 5 døgn, mens områder som er farget lys rosa ville man trenge 5-10 døgn på å nå. Turkis omfatter de mest utilgjengelige områdene og omfatter områder som du i 1914 måtte beregne mer enn 40 døgn på å nå.

Eksempler på områder som virkelig var langt borte i 1914 var de indre delen av Sør-Amerika, Afrika, Asia og ikke minst måtte man beregne den samme reisetiden for å nå den Australia og New Zealand på motsatt side av kloden.

Deler av Norge var langt unna London

Annonse

Mens du kunne nå store deler av sør og midt-norge på under 5 døgn, viser kartet fra 1914 at du måtte belage deg på 5-10 døgn på å komme deg fra London til Nord-Norge eller andre veien for den saks skyld.