Kort og tegninger digitalisert

København Stadsarkiv har en samling på rundt 250.000 gamle kort og tegninger. Materialet viser hvordan København har sett ut og utviklet seg fra 1600-tallet til nåtiden.

Nå er 700 av disse digitalisert og tilgjengeliggjort via deres «Kildeviseren».

Kortene og tegningene er inndelt i kategorier, så det er enkelt å finne det man leter etter. Materialet er inndelt i områder og emner, f.eks. kan man velge å se kort og tegninger for Christianshavn eller skoler i København.

Her finner du de 700 kortene og tegningene som er digitalisert.