Les norske flygeres dramatiske rapporter fra tokt under 2. verdenskrig

Pressemelding fra Arkivverket

En norsk rekognoseringssquadron i Coastal Command, som særlig opererer på Norskekysten, bruker blandt andre Moskuito-fly i denne tjenesten. Squadronen er "all Norwegian" - ikke bare luftpersonellet, men også hele bakkemannskapet er norsk. Turene til Norge fører ofte til kamp med tyske fly, og de norske flygerne har allerede en meget pen scoringsliste. På bildet ser en en av de norske Mosquitosene og flygerne før dagens tripp. (Original bildetekst, London, 4.4.44)

Fra i dag kan du gå på nett og lese over sytti rapporter som norske krigsflygere skrev etter tokt langs norskekysten. Rapportene inneholder detaljerte omtaler, tegninger og foto fra angrep på tyske ubåter, skip og fly en rekke steder langs kysten i Norge. – Tettere på krigen kommer du ikke i Arkivverkets vårslipp i år. Dette er en unik dokumentasjon av norsk krigsdramatikk, sier Øyvind Ødegaard, fagdirektør i Arkivverket.

--Annonse--

Nærmere sytti historiske flygerrapporter er i dag, for første gang, gjort tilgjengelige for allmennheten på nett på digitalarkivet.no.  

Rapportene publiseres som en forsmak på Arkivverkets rekordstore vårslipp av stoff fra andre verdenskrig i morgen, 9. april. Da skal over 300.000 dokumentsider, personregistre, fotografier, dagbøker og brev fra okkupasjonstiden ut på nett.

Senket og skadet tyske ubåter 

– Vi begynner med å legge ut flygerrapportene fordi de gir et unikt innblikk i krigshistorien. De oppleves så tett på krigen, det er nesten så du kan kjenne lukta, sier Ødegaard. 

Under krigen opererte norske flygere i Storbritannia med tokt på norskekysten. Enheten med betegnelsen 333-skvadronen hadde i oppdrag å patruljere over Norskehavet, Nordsjøen og langs norskekysten. Skvadronen ble formelt opprettet i mai 1943 med base i Skottland.  

Innen krigens slutt skal skvadronens Mosquitofly ha senket to og skadet sju tyske ubåter, ødelagt 18 og skadet fem tyske fly og dessuten skadet en rekke skip. Skvadronen mistet 23 fly og hadde 29 falne.  

Knipset bilder fra lufta 

Etter hvert flytokt avla pilot og navigatør skriftlig rapport. Disse rapportene er ganske detaljerte med opplysninger om hvor de fløy og om eventuelle tyske skip, ubåter eller fly de kom i kamp med. Under angrep på tyske enheter ble det gjerne fotografert for å dokumentere hendelsene. Etter toktet ble det tegnet kartskisser over sammenstøtet.  

 – Dette gir en veldig nærhet til stoffet. Tenk deg, navigatøren har knipset bilder mens bombene blir sluppet og flygerne har skriblet ned opplevelsene rett etter at de skjedde. De har attpåtil illustrert med tegninger, sier Ødegaard. 

–Hjerteskjærende heltemot 

Ødegaard kaller rapportene en unik dokumentasjon av norsk krigsdramatikk.  

– Jeg vil tro mange er enige i at norske flygere er blant våre største krigshelter. Alle som én gikk de inn i dette med viten om at dere siste time kanskje lå foran dem. Heltemotet flygerne utviste, og tapstallene de hadde, er hjerteskjærende. 

Ødegaard sier at rapportene på sett og vis er lykkelige historier. 

–At de er skrevet, betyr jo at noen kom tilbake. 

Rapportene er hentet fra to arkivbokser i arkivet etter 333-skvadronen. I Digitalarkivet er det lagt ut innholdsfortegnelser for dokumentene fra hver boks. Der er det for hvert flytokt opplyst om dato, sted og pilotens navn foruten bildenummer der hver rapport starter.

Vil du se mer? Her kan du se flere historiske bilder fra det norske flyvåpenet i Storbritannia. 

Fakta: Mer om Arkivverkets vårslipp 

I vårslippene publiserer Arkivverket viktige dokumenter fra 2. verdenskrig på Digitalarkivet. De er hentet fra arkiver som nylig er mottatt, som nylig er ordnet eller der taushetsplikten nylig er falt bort.  

Årets vårslipp er viet Norges tilstedeværelse i Storbritannia under 2. verdenskrig. Det inneholder dagbøker etter 12 betydelige personer, brev fra kong Haakon og dramatiske flygerrapporter. 

Samtidig kan det nå gjøres oppslag i mange registre over nordmenn som var i Storbritannia og spennende fotografier kan studeres.  

Med over 300.000 dokumentsider er dette tidenes klart største vårslipp fra Arkivverket. 

Arkivene åpnes natt til 9. april, og vil bli informert om på Arkivverkets nettsider.