Akers historie

Akers historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Edvard Bull
År: 1918
Utgitt: Olaf Norli
Sider: 503, IV
Kilde: BIBSYS

Utgitt heftevis i 9 hefter 1914-1918

Innhold

Første  del. 

  
          Side.
 Til  anlægget  av  Kristiania   (1624)       1 – 144
     Forhistorie       1 –   17 
         Geologi og arkeologi      1 –    8
   Stedsnavn      8 –   15
   Religiøse forhold    15 –   17
     Politisk og administrativ stilling       18 –   28
   Overgangen til den historisk tid      18 –   20
   Navn    20 –   21
   Grænser    21 –   23 
   Administration    23
   Inddeling og kirkelige forhold    23 –   28
     Hvad sagaene fortæller     29 –   54
     Økonomiske forhold i middelalderen       55 –   90
   Bispestolens gods    58 –   64 
   Domkapitlets gods    64 –   70
   Nonneseter kloster    70 –   73
   Hovedøens kloster    73 –   80
     Slutten av middelalderen og reformationen       91 – 110
   Oslo blir hovedstad.  Akershus    91 –   95
   Foreningen med Sverige og Danmark    95 – 105
   Reformationen  105 – 110
     Fra reformationen til anlægget av Kristiania.  1536 – 1624     111 – 144
   Nye næringsveier  111 – 121
   Nye eiendomsforhold  121 – 128
   Kirkelige og kulturelle forhold  128 – 140
   Anlægget av Kristiania  140 – 144
     

Anden  del. 

 
 Fra  anlægget  av  Kristiania  til  formandskapsloven   (1624 – 1837)     145 – 316
     Fra anlægget av Kristiania til indførelsen av enevældet  (1624 – 1660)     147 – 183
   Befolkningen  147 – 159 
   Adelsmænd og borgere.  Skog og sagbruk  159 – 176
   Offentlige byrder  176 – 183
     Krongodssalget under enevældet   184 – 208
     Utviklingen i det 18. aarh.   209 – 286
   Industrien  209 – 228
   Fremskridt i jordbruket  228 -247
   Kommunikationer  247 – 255
   Herregaardslivet  255 – 267
   Aker i litteraturen  268 – 279
   Religiøse og kirkelige forhold  279 – 286
     Fra krigen (1807) til formandskapsloven (1837)  287 – 316
   Befolkningsforhold  287 – 293
   Det begyndende kommunale styre  293 – 302
   Sociale og økonomiske forhold  302 – 316
     

Tredje  del. 

 
 Fra  formandskapsloven  til  nutiden  317 – 458
     Kommunens styre i de første 20 aar  319 – 342
     Økonomisk liv ved midten av det 19. aarh.   343 – 358
     Aker som “omegn” for hovedstaden   359 – 384
   Offentlige forlystelser  359 – 368
   Friluftsliv  368 – 378
   Kommunikationer og forstadsbebyggelse  379 – 384
     Kommunale forhold mellom de to byutvidelser  (1859 – 1877)  385 – 405
     Akers kommune 1878 – 1918   406 – 428
     Økonomisk og social utvikling i de sidste 40 aar  429 – 439
     Byen og Akersnaturen   439 – 458
   Poeter og malere  451 – 458
     Henvisninger og noter   459 – 472
     Navneregister   473 – 503