Akers historie

Akers historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e): Edvard Bull
År: 1918
Utgitt: Olaf Norli
Sider: 503, IV
Emne: ,
Kilde: BIBSYS

Utgitt heftevis i 9 hefter 1914-1918

Innhold

Første  del. 

  
        Side.
 Til  anlægget  av  Kristiania   (1624)      1 – 144
     Forhistorie      1 –   17 
        Geologi og arkeologi     1 –    8
  Stedsnavn     8 –   15
  Religiøse forhold   15 –   17
     Politisk og administrativ stilling      18 –   28
  Overgangen til den historisk tid     18 –   20
  Navn   20 –   21
  Grænser   21 –   23 
  Administration   23
  Inddeling og kirkelige forhold   23 –   28
     Hvad sagaene fortæller    29 –   54
     Økonomiske forhold i middelalderen      55 –   90
  Bispestolens gods   58 –   64 
  Domkapitlets gods   64 –   70
  Nonneseter kloster   70 –   73
  Hovedøens kloster   73 –   80
     Slutten av middelalderen og reformationen      91 – 110
  Oslo blir hovedstad.  Akershus   91 –   95
  Foreningen med Sverige og Danmark   95 – 105
  Reformationen 105 – 110
     Fra reformationen til anlægget av Kristiania.  1536 – 1624    111 – 144
  Nye næringsveier 111 – 121
  Nye eiendomsforhold 121 – 128
  Kirkelige og kulturelle forhold 128 – 140
  Anlægget av Kristiania 140 – 144
   

Anden  del. 

 
 Fra  anlægget  av  Kristiania  til  formandskapsloven   (1624 – 1837)    145 – 316
     Fra anlægget av Kristiania til indførelsen av enevældet  (1624 – 1660)    147 – 183
  Befolkningen 147 – 159 
  Adelsmænd og borgere.  Skog og sagbruk 159 – 176
  Offentlige byrder 176 – 183
     Krongodssalget under enevældet  184 – 208
     Utviklingen i det 18. aarh.  209 – 286
  Industrien 209 – 228
  Fremskridt i jordbruket 228 -247
  Kommunikationer 247 – 255
  Herregaardslivet 255 – 267
  Aker i litteraturen 268 – 279
  Religiøse og kirkelige forhold 279 – 286
     Fra krigen (1807) til formandskapsloven (1837) 287 – 316
  Befolkningsforhold 287 – 293
  Det begyndende kommunale styre 293 – 302
  Sociale og økonomiske forhold 302 – 316
   

Tredje  del. 

 
 Fra  formandskapsloven  til  nutiden 317 – 458
     Kommunens styre i de første 20 aar 319 – 342
     Økonomisk liv ved midten av det 19. aarh.  343 – 358
     Aker som «omegn» for hovedstaden  359 – 384
  Offentlige forlystelser 359 – 368
  Friluftsliv 368 – 378
  Kommunikationer og forstadsbebyggelse 379 – 384
     Kommunale forhold mellom de to byutvidelser  (1859 – 1877) 385 – 405
     Akers kommune 1878 – 1918  406 – 428
     Økonomisk og social utvikling i de sidste 40 aar 429 – 439
     Byen og Akersnaturen  439 – 458
  Poeter og malere 451 – 458
     Henvisninger og noter  459 – 472
     Navneregister  473 – 503