Bygdabok for Lom

Bygdabok for Lom
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gards- og ættesoge for Vårdalen
Bind: 1
Forfatter(e): Arnfinn Kjelland
År: 2000
Utgitt: Lom kommune
Sider: 351
Kilde: BIBSYS

Basert på manuskript av Jon Kolden

Innhold

 Forord      5
   
 Innleiing      8
   
 Garmo sokn    27
   
 Garmosgardane og Byrgrendi    35
    Gardsbruk i dag    44
    Nyare bustadhus    97
    Nedlagde plassar og bruk  108
   
 Nedre Vårdalen  124
   
 Frisvollgardane  131
    Gardsbruk i dag  141
    Nyare bustadhus  164
    Nedlagde plassar og bruk  175
   
 Einarsvoll  187
    Gardsbruk i dag  191
    Nyare bustadhus  196
    Nedlagde plassar og bruk       200
   
 Eklegardane  204
    Gardsbruk i dag  208
    Nyare bustadhus  217
    Nedlagde plassar og bruk  217
   
 Brimigardane  224
    Gardsbruk i dag  227
    Nyare bustadhus  239
    Nedlagde plassar og bruk  241
   
 Lyngvesgardane  249
    Gardsbruk i dag  255
    Nyare bustadhus  314
    Nedlagde plassar og bruk  317
   
 Graffer  325
    Gardsbruk i dag  331
    Nyare bustadhus  343
    Nedlagde plassar og bruk  344
   
 Detaljert innhaldsliste  347