Bygdabok for Lom

Bygdabok for Lom
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Gards- og ættesoge for Vårdalen
Bind: 1
Forfatter(e): Arnfinn Kjelland
År: 2000
Utgitt: Lom kommune
Sider: 351
Emne:
Kilde: BIBSYS

Basert på manuskript av Jon Kolden

Innhold

 Forord     5
  
 Innleiing     8
  
 Garmo sokn   27
  
 Garmosgardane og Byrgrendi   35
    Gardsbruk i dag   44
    Nyare bustadhus   97
    Nedlagde plassar og bruk 108
  
 Nedre Vårdalen 124
  
 Frisvollgardane 131
    Gardsbruk i dag 141
    Nyare bustadhus 164
    Nedlagde plassar og bruk 175
  
 Einarsvoll 187
    Gardsbruk i dag 191
    Nyare bustadhus 196
    Nedlagde plassar og bruk      200
  
 Eklegardane 204
    Gardsbruk i dag 208
    Nyare bustadhus 217
    Nedlagde plassar og bruk 217
  
 Brimigardane 224
    Gardsbruk i dag 227
    Nyare bustadhus 239
    Nedlagde plassar og bruk 241
  
 Lyngvesgardane 249
    Gardsbruk i dag 255
    Nyare bustadhus 314
    Nedlagde plassar og bruk 317
  
 Graffer 325
    Gardsbruk i dag 331
    Nyare bustadhus 343
    Nedlagde plassar og bruk 344
  
 Detaljert innhaldsliste 347