Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Bind: 2
Forfatter(e): Arne Sigmund Vudduaune
År: 1992
Utgitt: Levanger bygdeboknemnd Åsen historienemnd
Sider: 543
Emne:
Kilde: BIBSYS

Tilbake til bygdebøker i Nord-Trøndelag

Innhold

Gitt av Roar Dalen

Annonse

 

Alstad 139
Alstadbean 154
Alstad mellom 153
Alstad søndre 161
Alstad vestre 139
Alstad øvre og nedre 154
Alstad østre 157
Annaniasplassen 431
Aspås 37
Aspåsen 40
Aspåsenget 37
Aspås nordre 40
Aspås vestre 37
Bakken 472
Bakkehell 442
Bakketun 444
Bakketun 448
Berglund 445
Bergtun 445
Bjørkhaug 525
Bonsak-rommet 207
Elverhøy 495
Elverhøy II 502
Elvheim 492
Fredheim 408
Fossen 488
Fossing 413
Fossingkleiva 488
Fossing lille 490
Fossingmarka (nordre) 469
Fossingmarka (søndre) 432
Fossing nordre 457
Fossingreita 426
Fossing søndre 417
Fossingsve 479
Fossingsvedjan 431
Fossingtrøa 432
Fossingtrøa 4 444
Fossingtrøa 10 448
Fossingtrøa 13 -17 453
Fossingtrøa 18 454
Fossingtrøa 20 454
Fossing vestre 481
Fossum 501
Frigaards minde 487
Friområde I, Fossingtrøa 375
Furulund 36
Fætthaugen 74
Fætthaugen (vestre) 81
Fætthaugstubban 74
Grønvold 260
Hammerhaugen 189
Hammerhaugen del A 196
Hammerhaugen del B 197
Hammerhaugplass 207
Hammerhaugplass 209
Hammerhaugplass 210
Hammerhaugen vestre 198
Hammerhaugen østre 204
Hammerøyveien 8 503
Hammerøyveien 9 503
Hammerøyveien 10 504
Hammerøyveien 11 450
Hammerøyveien 12-14  451
Hammerøyveien 15 og 17 452
Haugamoen 113
Haugarønningen 119
Haugasvedjan 121
Haugavollen 171
Haugen 101
Haugen nordre 101
Haugen 123
Haugen mellom 123
Haugen nordre 123
Haugen østre 123
Haugen 189
Hasselbakken 406
Heggtun 531
Heimdal 433
Heimdal nordre 502
Heimdal østre 487
Hojem 212
Hokling 303
Hoklingaunet 343
Hoklingbrentet 317
Hoklingkleiven 324
Hokling nordre 350
Hokling søndre 346
Hokling vestre 332
Hokling østre 306
Hoklingsveet 354
Hove 377
Hovehaug 409
Hovshaugen 397
Hovsmarka 404
Hovsmoen midtre 402
Hovsmoen vestre 399
Hovsmoen østre 404
Huldraholmen 99
Island-stuggu 490
Jeilsveet 249
Johannes plassen 253
Johannaplassen 281
Jonetta-plassen 209
Jonettaplassen 121
Kastberget 99
«Karl-rommet» 210
Knausen 411
Krossli 263
Langmyråsen 122
Laplassen 281
Laplassen 294
Laplassen søndre 260
Lauvtangen 54
Lidarheim 450
Lundåker 354
Madsgården 72
Malenabakken 237
Marieborg 471
Marienborg 436
Mariedal 478
Midtun 446
Moslien 125
Moslien 132
Moslien søndre 137
Moslien østre 135
Moslinskogen 136
Mossing 215
Mossing nedre 239
Mossing skole 263
Mossing søndre 294
Mossing vestre 217
Mossing vestre 250
Mossing østre 265
Mossing øvre 222
Mossingbrentet I (vestre) 232
Mossingbrentet II (nordre) 235
Mossingbrentet III (søndre) 236
Mossingplass 237
Mossingplass 253
Mossing skole 263
Mossingtrøa 278
Andre familier i Mossing-grenda 301
Myrstad 442
Myrvang 262
Nerstrømmen 24
Nordre Fossing Bruk 472
Nordly 440
Nyborg 449
Opheim 411
Ragnhild-rommet 81
Reinås 450
Reita 481
Reitvang 446
Ringfoss 182
Ringfoss allmenning 163
Ringfossplass 177
Ringfoss østre 185
Rognli 530
Røstadvika 282
Røstavika søndre 286
Røstavikbakken 35
Rutebilstasjonen 504
Rydland 448
Råtrø 443
Sanden 83
Sanden 94
Sanden vestre 95
Sanden østre 99
Sandstuggu 95
Sandstuggu (østre) 95
Sandviken skog 100
Skarphausen 525
Skarpsno 529
Skoglund 298
Skoltun 263
Skogtrøa 391
Skogås vestre – 160
Skogås østre 161
Sletta 301
Slettvolden 167
Song om Asen 376
Strømmen 11
Strømmen nedre 24
Strømmen øvre 18
Strømsmyren 34
Strømslia 36
Strømsplass 32
Strømsplassen,
Torkjellplassen 32
Strømssvedjan 33
Strøm søndre 35
Strøm vestre 35
Strømsåsen 35
Strømsås vestre 35
Stuelandet 300
Svartåsen 165
Svedjan 207
Sveet 354
Svehaugen 254
Svejale (Svegjerdet) 250
Sveplassen 33
Svingen 531
Sæteråsen 34
Sørtrøa 249
Sørås 161
Sørås vestre 162
Tannberg 445
Tillmyråsen 177
Tillmyråsen 182
Tillmyråsen 185
Tomta 332
Tonheim 449
Torhaugen 13,15 og 17 455
Torhaugen 19, 21 og 26 456
Torhaugen 23, 25 og 28 457
Torhaugen 27 og 30 375
Torheim 444
Trøa 35
Tømmerås 319
Tømmerås søndre og vestre 351
Tømmeråsen 344
Tømmeråsen 351
Tømmeråsen (østre) 318
Tussebo 448
Ulrikkaplassen 469
Vang 357
Vangsbakken 373
Vangsbrentet 373
Vangsmarka 373
Vangsplass 373
Vatn 507
Vatnsvedjan 526
Vasshaug 530
Vassli 524
Vassmarka 526
Vassplassen 521
Vassa 532
Veisletta 299
Verket 394
Verksplassen 394
Vinan 55
Vinan skog 82
Vinan søndre 74
Vinan søndre skog 82
Vinan østre 82
Volden 172
Øverstrømmen 18
Øvervolden 172
Åsen 182
Åsen 185
Åsheim 355
Åsen jernbanestasjon 497
Åsen Meieri 485
Åsli 177
Åsvold 330