Bygdebok for Folldal

Bygdebok for Folldal
Bygdebok for Folldal
1
1218
29/09/2018
Nasjonalbiblioteket
Gard og ætt
Folldal bygdeboknemnd
1974
412
8271040111, 8271040103
Ivar A Streitlien
BIBSYS
Bygdebok for Folldal

Revidert utgave ved Arild Alander fra 2000, på 691 sider og utgitt av Folldal kommune. Innholdsfortegnelsen er hentet fra 2. utgave av bygdeboka