Fjære bygdebok

Fjære bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Krogen krets
Bind: 1
Forfatter(e): Anne Tone Aanby
År: 1998
Utgitt: Fjære bygdeboknemnd
Sider: 175
En del av verket: Fjære bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Krogen krets  9

 

 
 Bygda ved vannveien  9
   
 Den første bosettinga  9
    Gravhauger og skattefunn  10
    Utskyldgården Krogen  11
    Hovet på Tørvolt  12
    Borjeråsen  13
    Svartedauden  15
   
 15-1600 tallet  15
   
 1700 tallet, ei brytningstid  16
    Froland Verk og cirkumfirensen  16
    Bruksdeling og husmannsplasser  17
    Bønder i opprør  18
    Teglverket ved Rore  19
   
 1800-tallet; Jordbruk og båtbygging  23
    “Baadfabrikken i Grimstad  25
    Crawfurd i Grimstad  25
    Stephansen, Sunne og Fürst i Arendal  25
    Christian Stephansens kassaok fra 1833  26
    Hvor gammelt er båtbyggerhandverket i Krogen?  29
    Hvordan kunne Krogen bli ei båtbyggerbygd?  29
    Båtbygging, et handverk gjennom generasjoner  30
    Båtbyggeren  34
    Albert Wrålsen, et liv med båtbygging  34
    Slik bygde Albert Wrålsen ei rosjekte på 16 fot  37
    Nagler  37
    Årer  37
    Innkjøp, tørking og lagring av materialer  39
    Verktøy og maskiner  39
    Salg av Krogenbåter  41
    Båtpriser  42
    Frakt av båtene til Grimstad og Arendal  44
    Fra tre til plastbåtproduksjon  44
    Kroken Båtbyggeri  46
   
 Kvinnenes hverdag i Krogen rundt århundreskiftet  49
   
 Be-laget i Krogen  54
   
 1900-tallet med oppløsning av det gamle fellesskapet  55
 Jerbaneplaner, veibygging, Krogenruta og den nye tida  58
   
 Krogen, g.nr. 69  61
   
 Kroglia, g.nr. 68  110
   
 Tørvolt, g.nr. 70  119
   
 Taule, g.nr. 41  143
   
 Om boka  164