« Return to results

Fjære bygdebok

Fjære bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Krogen krets
Bind: 1
Forfatter(e): Anne Tone Aanby
År: 1998
Utgitt: Fjære bygdeboknemnd
Sider: 175
En del av verket: Fjære bygdebok
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Krogen krets 9

 

 
 Bygda ved vannveien 9
  
 Den første bosettinga 9
    Gravhauger og skattefunn 10
    Utskyldgården Krogen 11
    Hovet på Tørvolt 12
    Borjeråsen 13
    Svartedauden 15
  
 15-1600 tallet 15
  
 1700 tallet, ei brytningstid 16
    Froland Verk og cirkumfirensen 16
    Bruksdeling og husmannsplasser 17
    Bønder i opprør 18
    Teglverket ved Rore 19
  
 1800-tallet; Jordbruk og båtbygging 23
    «Baadfabrikken i Grimstad 25
    Crawfurd i Grimstad 25
    Stephansen, Sunne og Fürst i Arendal 25
    Christian Stephansens kassaok fra 1833 26
    Hvor gammelt er båtbyggerhandverket i Krogen? 29
    Hvordan kunne Krogen bli ei båtbyggerbygd? 29
    Båtbygging, et handverk gjennom generasjoner 30
    Båtbyggeren 34
    Albert Wrålsen, et liv med båtbygging 34
    Slik bygde Albert Wrålsen ei rosjekte på 16 fot 37
    Nagler 37
    Årer 37
    Innkjøp, tørking og lagring av materialer 39
    Verktøy og maskiner 39
    Salg av Krogenbåter 41
    Båtpriser 42
    Frakt av båtene til Grimstad og Arendal 44
    Fra tre til plastbåtproduksjon 44
    Kroken Båtbyggeri 46
  
 Kvinnenes hverdag i Krogen rundt århundreskiftet 49
  
 Be-laget i Krogen 54
  
 1900-tallet med oppløsning av det gamle fellesskapet 55
 Jerbaneplaner, veibygging, Krogenruta og den nye tida 58
  
 Krogen, g.nr. 69 61
  
 Kroglia, g.nr. 68 110
  
 Tørvolt, g.nr. 70 119
  
 Taule, g.nr. 41 143
  
 Om boka 164