Fjell bygdebok

Fjell bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gards- og slektshistoria for gardsnummer 1-19
Bind: 2
Forfatter(e): Halvor Skurtveit, Nils Kolle, Atle Justad
År: 2005
Utgitt: Fjell kommune
ISBN: 8251407117, 9788251407113
Sider: 672
En del av verket: Fjell bygdebok
Kilde: BIBSYS

Forlagets omtale:
Dette bandet av Fjell bygdebok handlar om gardar og folk frå Trengereid i sør til Dyrøyna i nord. I tekst og bilete lèt gards- og slektshistoria oss møta strilar i Fjell som synlege einskildpersonar i ein heil historisk samanheng og over lang tid. Vi får lesa om menneske i kamp for utkomet, det vera seg på jakt med stuttorven etter dei minste grasstrå mellom bergnabbane eller på jakt etter fisk og sild med garn og snøre, ridande i færingen på kvite bølgjer mellom båar og skjer. Vi møter også menneske i finstas og festhumør. Mang ein lesar vil finna slektningar i dei omfattande slektssogene for kvar av dei 20 gardane. Her er ein smakebit frå historia til Løno, lengst vest i havet: “For ein del år sidan vart det funne ei steinøks […] sør for steingarden som er lagt opp over eidet mellom Lønevågen og Sandkeilo. […] I steinalderen sto sjøen fleire meter over eidet, som den gongen var eit sund. Det er rimeleg å tru at folk som heldt til lenger inne i landet, ofte fann vegen hit ut på fiske- og veideturar. Kan henda skriv steinøksa seg frå ei slik ferd. Steinaldermannen låg i sundet og bala med eitkvart og brått mista han øksa over ripa. Så ein dag nokre tusen år seinare vart øksa gjenfunnen og levert inn til Bergen Museum, og her ligg ho no.”

Innhold

    Føreord  8
    Innleiing  10
   
 Trengereid  17
    Folket på Trengereid  24
 Kallestad  44
    Folket på Kallestad  54
 Ekra  79
    Folket på Ekra  86
 Nordvika  91
    Folket i Nordvika  101
 Bratten(borg)  121
    Folket på Bratten(borg)  125
 Nese  128
    Folket på Nese  140
 Tveita  175
    Folket på Tveita  181
 Ulveset  188
    Folket på Ulveset  198
 Åse  219
    Folket på Åse  228
 Skoge  249
    Folket på Skoge  262
 Møvika  283
    Folket i Møvika  294