Havfolk og fjordfolk

Havfolk og fjordfolk
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Allmennsoge for Askvoll
Bind: 1
Forfatter(e): Gaute Losnegård
År: 2009
ISBN: 9788293016007
Sider: 552
En del av verket: Havfolk og fjordfolk
Kilde: BIBSYS

I Sunnfjord bur det tre folkeslag – havfolket, fjordfolket og dalfolket – og dei to førstnemnde finn vi i Askvoll kommune. Levemåten skil seg mellom dei, og dette har sett sitt preg på den historiske utviklinga i distriktet. Dette er første bindet av allmennsoga for Askvoll kommune, som fortel om livet til havfolket og fjordfolket gjennom skiftande tider – i stagnasjon og framsteg, i uår og rikare år, i krig og fred. Boka dekkjer utviklinga frå dei eldste tider og fram til omkring 1865. Ho er delt i sju bolkar, som tek for seg kvar sin periode: den geologiske soga, steinalderen og bronsealderen, jernalderen, mellomalderen, tidleg nytid, 1700-talet og første halvdelen av 1800-talet.