Helgeland historie

Helgeland historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: 1537-1840
Bind: 3
Forfatter(e): Ann Kristin Klausen, Kåre Hansen, Leif Elsvatn
År: 2011
Utgitt: Helgeland historielag
ISBN: 978-82-90148-40-4
Sider: 384
En del av verket: Helgeland historie
Kilde: BIBSYS

Bindet tar for seg tiden 1537-1840

Ann Kristin Klausen
– Jordbruket 1700 – 1840, ”en underordnet erhvervskilde”
– Fiskerier på Helgeland
– Skogbruk
– Jakt, fangst, sanking og ferskvannsfiske

Leif Elsvatn
– Samenes plass i Helgelands historie