Hvaler bygdebok

Hvaler bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 2
Forfatter(e): Gudrun Høibo
År: 1981
Sider: 773
Kilde: BIBSYS

Boka inneholder også et foldet kart

--Annonse--

Innhold

 Innledning    13
   
 Singløy   17
 Gnr. 26. Singløy   18
  Skjærje s.31.  Fjelly s.32.  Breidablikk s.32.  Tangen s.32.  Sollien s.32.  Birkelund s.32.  Skjærje 2  s.33.  Fjelly 2 s.33.  Breidablikk 2  s.33.  Tangen II  s.33.  Løkka s.33.  Kubauen s.35.  Kverndalen s.35.  Husmenn og endel andre beboere s.35.  Høstmarkkasa s.37.  Kverndalen s.38.  Oremyr s.39.  Ballen s.40.  Løkka s.40.  Kubauen s.41.  Bestyrere og forpaktere s.41.  
     
 Nordre Sandøy    43
 Gnr. 27. Makø    44
  Apalvik s.48.  Almli s.54.  Birkelund s.55.  Bratholmen eller Bråteholmen s.55.  Norsted s.55.  Sommerro s.56.  Nordheim s.56.  Nordre Brattholmen s.56.  Husmenn s.56.  
 Gnr. 28. Sandø    57
  Søndre bruk s.60.  Kjerringkloven s.64.  Nordre bruk s.64.  Teseren s.70.  Rosenlund s.70.  Haugen s.71.  Ekelund s.72.  Dahllsberg s.72 og 73.  Ekeberg s.73.  Solbakken s.73.  Frydenlund s.74.  Nygård s.74.  Sandbukten. Kåven s.75.  Høidal s.75.  Fjellberg s.76.  Kåven s.76.  Nordre Sandø Skole s.76.  Furustrand s.77.  Freberg s.77.  Hollungholmen s.78.  Søborg s.78.  Furulund s.78.  Fagerstrand s.79.  Solheim s.79.  Li s.79.  Alvim s.80.  Fjellheim s.80.  Nordli s.80.  Ringodden s.80.  Østre Solbakke s.80.  Husmenn s.80.  Vikene s.80.  Bingen s.81.  Skutebukten s.82.   
     
 Søndre Sandøy.  Gnr 29 – 31    83
 Gnr. 29. Nedgården    84
  Ødegården s.92.  Buviken s.93.  Handelsviken s.96.  Ødegården s.97.  Bakkeviken s.100.  Hval s.101.  Ødegården. Kalt Havna s.103.  Vennern s.105.  Gravningen s.106.  Gravningen. Negården s.106.  Husbakken s.107.  Solberg s.107.  Vestre Grindebukten s.108.  Østereng s.108.  Nedre Bakkevik s.108.  Hval s.108.  Granholt s.109.  Gaven s.109.  Hol, fra 1965 Skjelleren s.109.  Ankerskogen s.109.  Havna s.109.  Solli s.110.  Skogbakken s.111.   Skogholt s.111.  Fagerheim s.111.  Bakkeli s.112.  Granli s.112.  Skogheim s.113.  Stenheim s.113.  Skjønsholt s.114.  Fredheim s.114.  Østkasa s.114.  Vestborg s.114.  Fuglesang s.114.  Øvre Sjølyst s.115.  Fjellberg s.115.  Åsheim s.115.  Fjell s.116.  Fjellholt s.116.  Skudholmen s.116.  Strandli s.117.  Hvalnes s.117.  Strandholt s.117.  Nordstrand s.117.  Veisnippen s.118.  Østheim s.118.  Nedre bedehus s.119.  Høiden s.119.  Stenli s.119.  Solly s.119.  Ila s.120.  Bjerkeli s.120.  Karibo s.120.  Skoglund s.120. Gravningen s.120.  Husmenn og strandsittere s.123.  Ødegården, Nedgården 124.  Buviken s.126.  Venneren s.128.  Sauholmen s.129.  Bakkevikmyren s.130.  
 Gnr. 30. Løkkeberg   131
  Torbal s.137, 139 og 141.  Herføl s.141.  Løkka s.143. Havna s.144.  Løkka s.147.  Gravningen av Løkkeberg s.148.  Torbalholmen s.149.  Gjøkeviken s.149.  Tøfte s.150.  Skjelleren s.155.  Torbal s.156.  Løkkeberg s.158.  Utkikk s.158.  Kåviken s.158.  Sollien s.158.  Gravningsund Tollstasjon s.159.  Skjæret s.159.  Andreasløkken s.160.  Skogly s.160.  Skjæret s.161.  Lille Gjøkeviken s.161.  Pladsen s.161.  Morgenskjær s.162.  Solli s.162.  Solberg s.163.  Bratli s.163.  Solheim s.163.  Vestberg s.164.  Rognhavn s.164.  Sydstrand s.164.  Morgenskjær s.165.  Fagertun s.165.  Fagerli s.165.  Granlund s.166.  Fremskritt s.167.  Fjellhøid s.167.  Lyngmon s.167.  Alfheim s.167.  Høydal s.167.  Myrvoll s.168.  Sollien Øvre s.168.  Sydengen s.168.  Nordengen s.168.  Tunheim s.168.  Løkkeberg s.169.  Berg. s.169.  Perløkken s.169.  Strandberg s.170.  Lønled s.170.  Vei s.170.  Sandtangen s.171.  Breidablikk s.171.  Berget s.171.  Høili s.172.  Lermyr s.172.  Badebukten s.172.  Fjellberg s.172.  Oremyr s.172.  Pilebakken s.173.  Bråten s.173.  Lykkero s.173.  Vannbasseng s.173.  Solhaugen s.173.  Solstad s.173.  Dalbo s.174.  Furuly s.174.  Fjellstua s.174.  Solbakken s.174.  Solhaug s.174.  Solhøgda s.174.  Pilebakken II s.174.  Festekontrakter s.175.  Herføl Handel s.175.  Torbal s.175.  Løkkeberg-kasen s.178.  
 Gnr. 31. Sandø-Rød   179
  Andholmen s.188.  Emilieløkken, fra 1959 Røssheim s.189.  Jonsløkken s.190, 191.  Stuvika s.191.  Herføl, kalles nå Løkka s.192.  Vennern s.194.  Andholmen s.195.  Bjerget s.196.  Stranden s.196.  Sollien s.197.  Bratli s.197.  Bekkeløkken s.198.  Vennern s.198.  Strandli s.198.  Lillestuviken s.198.  Løvkas s.199.  Bergli s.199.  Flatberg s.199.  Nordstrand s.200.  Gudrunskog s.200.  Myrheim s.200.  Apalvik s.200.  Rødstranda s.201.  Godt-håp s.202.  Fjellbo s.202.  Husmenn s.202.  Stuvik s.202.  Venneren s. 204.  
     
 Herføl  Plasser av gnr. 30 – 31.  Gnr.32.   205
 Herføl S.   207
  Tøfte s.209.  Hus på Herføl S. s.211.  Andholmen s.212.  Herfølodden s.212.  
 Gnr. 32 Herføl   213
  Enga s.217.  Skjelleren s.218.  Moa s.220.  Snøtten s.220.  Lund s.222.  Oppdal s.222.   Gildeberg s.223.   
     
 Lauer   225
 Gnr. 33. Lauer   226
  Sildebogen s.229.  Stoltenberg s.232.  Fjellheim s.232.  Engen s.233.  Solberg s.233.  Øsen s.234.  Vestberg s.235.  Støkloven s.236.  Strandhjem s.236.  Bakken s.237.  Østli s.237.  
     
 Tisler   239
 Gnr. 34. Tisler   240
  Berget s.244.  Dalen s.247.  Lyngholmen s.248.  Losholmen s.248.   
     
 Asmaløy med Ingerholmen.  Gnr. 35 – 41   249
 Gnr. 35. Viker   250
  Østre Viker s.251.  Vestre Viker s.256.  Vikertangen s.261.  Ekeviken s.264.  Håbu s.266.  Ekeviken s.267.  Håbu s.268.  Oppheim s.269.  Furuly s.273.  Håbu s.274.  Ekeviklien s.276.  Hasselbakken s.277.  Stenbakken s.277.  Bekkevoll s.277.  Vikerheim s.278.  Solheim s.278.  Løvli s.278.  Myrvoll s.279.  Lindås s.279.  Isbakke s.280.  Aspelund s.280.  Haraldsborg, fra 1954 Nordvik s.180.  Fagerheim s.281.  Stenbakken s.281.  Rosenheim s.281.  Bratteberg s.282.  Fredheim s.282.  Aspebakken s.282.  Stensrud s.282.  Øvre Kikut s.283.  Nedre Kikut s.283.  Solbakken s.283.  Fredheim s.283.  Ø.P.C. lagerplass i Hvaler s.284.  Vårli s.284.  Lyngås s.284.  Aspelund s.284.  Fagerheim s.284.  Strandhjem s.284.  Stenrud, fra 1950 Furuly s.285.  Arnen s.285.  Fjelly s.285.  Viksro s.285.  Solvik s.286.  Søreng s.286.  Haugen s. 286.  Myrli s.286.  Østli s.286.  Solie s.286.  Ekvik s.286.  Skjellbo s.286.  Ekeviken s.286.  Solvik s.286.  Bjerkebo s.287.  Opplagsplassen s.287.  Midttun s.287.  Linkelia s.287.  Soleng s.287.  Hasselbo s.287.  Husmenn s.287.  
 Gnr. 36. Skipstad   288
  Håbu s.297.  Attjuka s.298.  Nystad s.299.  Fagerheim s.300.  Løvlund s.300.  Oppstad s.300.  Stenbukten, fra 1937 Kikut s.300.  Fagerheim s.301.  Tjernet s.301.  Husmenn s.301.  Håbu s.301.  
 Gnr. 37. Huser S   303
  Kroken s.311.  Vestberg s.314.   Nye Huser s.315.  Nedre Vestberg s.317.  Tyritangen s.317.  Oppegård s.317.  Sollien s.318.  Løkka s.318.  Myrvoll s.318.  Sørlie s.318.  Skogli s.319.  Solbakke s.319.  Lekeplassen s.319.  Solstad s.319.  Sandli s.319.  Kistnehaug s.319.  Sørhagen s.320.  Sunhill s.320.  Haug s.320.  Skogen s.320.  Husmenn s.320.  
 Gnr. 38. Huser N   322
  Huser Vestre. Kalles Nordgården s.324.  Gravningen s.329.  Fjellheim s.331.  Kasene s.333.  Skjelvik s.334.  Vestre Skjelvik s.335.  Søby s.335.  Enighet, senere kalt Rolighet s.336.  Ekedal s.336.  Krosby s.337.  Aspeli s.337.  Bratli (Bratteli) s.337.  Gamlestua s.338.  Sjølyst s.338.  Chendal, fra 1936 Strandbo s.338.  Søndre Gravningen s.339.  Piggsten s.339.  Birkedal s.339.  Søndre Løkken s.339.  Nordre Løkken s.339.  Husmenn s.339.  Skjelvik s.339.  
 Gnr. 39. Rød S   340
  Saltbutangen, senere Vollebekk s.344.  Trettengen, fra 1950 Fjellheim s.345.  Brente s.348.  Allerød s.354.  Trettengen, fra 1949 Nordhagen s.356.  Nordgård s.357.  Brønnerød s.357.  Strandbakken s.358.  Nedre Allerød s.358.  Fjellheim s.359.  Sollien s.359.  Ryddingen s.359.  Høidal s.359.  Strandheim s.359.  Arnebu s.359.  Enerstad s.360.  Lykkebo s.360.  Bergslia s.360.  Festekontrakter s.360.  Bjerkholt s.360.  Lyngbo s.360.  Husmenn s.360.  Trettengen s.360.  Strandbakken s.361.  
 Gnr. 40. Rød N   362
  Nordengen s.370.  Kolviken og Kalvekloven s.371.  Kalvekloven, fra 1954 Nordstrand s.372.  Nordengen s.373.  Rødsneset s.374.  Kilemyren s.375.  Brekkerød s.375.  Kjeldalen s.376.  Tømmerholt s.376.  Ullerød s.376.  Tågerød s.376.  Bergrød s.377.  Vollebekk s.377  Lyngmo s.377.  Søndre Jorde s.378.  Bergli s.378.  Øystad s.378.  Bingen, senere Rognli s.378.  Ekrød s.378.  Midtbo s.378.  Bjerkeli s.379.  Knatten s.379.  Lyngheim s.379.  Enerød s.379.  Husmenn s.379.  
 Gnr. 41. Li   380
  Kilebakken s.387.  Liløkken s.390.  Bredengen s.391.  Li Nordre s.392.  Liløkken s.394.  Almebakken s.394.  Holmen s.395.  Nykasen s.395.  Bjørnli s.395.  Solbakke s.395.  Ekeli s.395.  Nordli s.396.  Solli s.396.  Solbakke I s.396.  Løperhodet s.396.  Vestre Løperhodet s.396.  Solli s.396.  Almeli s.396.  Liløkken 2 s.397.  Fjellstua s.397.  Skogli s.397.  Østli s.397.  Lifjell s.397.  Ospeli s.397.  Bjerkeli s.397.  Husmannsplasser s.397.  Kilebakken s.397.  Libakken s.398.  
     
 Spjærøy med Tjeldholmen og Ingerholmen.  Gnr. 42 – 44   399
 Gnr. 42. Dypedal   400
  Dypedal Søndre  s.404.  Kasen s.407.  Basto s.408.  Basto Nordre s.410. Gravningen, senere Nepegravningen s.411.  Storengkilen s.412.  Storengkilen s.413.  Gundersengen s.416.  Basto Søndre s.417.  Dypedal Søndre (Østre) s.418.  Dypedal Østre s.420.  Basto s.422.  Sand s.423.  Nordsted (Lønnsviken) s.425.  Sydengen s.426.  Tredalen s.427.  Dypedal Vestre s.428.  Dypedal Nordre s.428.  Sørengkilen s.431.  Dypedal Vestre (Nordre) s.433.  Østad s.437.  Basto s.438.  Ingerholmen s.438.  Oppdal s.439.  Vestby s.439. Rasmusløkken s.440.  Høyda s.440.  Nordgården s.441.  Nordre Sydengen s.442.  Vestengen s.443.  Tangen også kalt Bastotangen s.443.  Kirkebakken s.444.  Kapell-kirkegården s.444.  Frivoll s.444.  Solbakken s.445.  Leira s.445.  Rosenberg s.446.  Myrvoll s.446.  Skovly s.447.  Sandvoll s.447.  Skoglund s.448.  Høidal s.448.  Tredalsbakken s.448.  Solberg s.448.  Fjellheim s.448.  Oppheim s.449.  Solvang s.449.  Sandberg s.450.  Perakasa s.450.  Holt s.451.  Sandbakken s.451.  Solli s.452.  Nyheim s.452.  Furulund s.452.  Strand s.452.  Fjellbekk s.453.  Fredheim s.453.  Fjelly s.453.  Solvangløkka s.453.  Myrvollodden s.453.  Solberg vestre s.453.  Fjellstrand s.453.  Nystua s.453.  Kapellkirkegård s.454.  Vestad s.454.  Lyngås s.454.  Vestli s.454.  Flinkeløkka s.455.  Fjelly s.455.  Dypedalsåsen s.455.  Dalbo s.455.  Skogheim s.455.  Solglimt s.456.  Åsen s.456.  Hage s.456.  Hygga s.456.  Engvoll s.456.  Hagtun s.456.  Norås s.456.  Solås s.456.  Løvre s.457.  Lønn s.457.  Sparbo s.457.  Mellomberget s.457.  Fransi s. 457.  Bakken s.457.  Bakkelia s.457.  Høyden s.457.  Gunhildløkka s.457.  Festekontrakter s.458.  Lyngknatten s.458.  Husmann s.458.  Basto s.459.  Sand s.461.  Tredalen s.462.  
 Gnr. 43. Spjær Østre  463
  Spjær Ø. og V. kalles Vestgården s.468.  Spjærødegården s.470.  Nygård s.471.  Brønnbakken s.474.  Grønnet s.475.  Nordre Ødegården s.475.  Ødegården s.476.  Grønnløkka s.476.  Østgårdsstrand s.480.  Sand s.482.  Spjærholmen s.483.  Ødegårdsstranden. Ekeli s.485.  Spjærholmen s.486.  Grønli s.486.  Ekeli s.487.  Skogli s.487.  Nygård Nedre s.487.  Nysted s.487.  Sandli s.488.  Grønli s.489. Solbakken s.489.  Pileløkken s.489.  Kjelvik s.489.  Lia s.490.  Østli s.490.  Myren s.490.  Ekeli s.490. Sandbekk s.490.  Sørli s.491.  Langeli s.492.  Grønli s.492.  Krepodden s.492.  Havneli s.493.  Fjellberg s.493.  Sandeng s.493.  Grøneng s.493.  Østheim s.493.  Solbakken s.494.  Skogli s.494.  Furuli s.494.  Opheim s.495.  Havnebakken s.495.  Sør-Grønnet s.495.  Nord-Grønnet s.495.  Markento s.495.  Østheim II s.496.  Åsly s.496.  Åsly 2 s.496.  Skogtun s.496.  Finis-terre s.496.  Slettevold 3 s.496.  Havneli 2 s.496.  Bekkimellom s.496.  Utsikten s.496.  Bratta s.496.  Furulund s.497.  Gunnarstoppen s 497.  Sellanrå s.497.  Tomlebo s. 497.  Festekontrakter s.497.  Svenbo s.497.  Solli s.497.  Gunnersenga s.497.  Høyfjell s.497.  Husmenn s.497.  Spjærholmen s. 498.  Grønnet s.498.  Spjær-eie s.499.  Sand s.499.  
 Gnr. 44. Spjær Vestre   504
  Markento s.511.  Alsvik s.512.  Kjelvik s.513.  Hobekk s.514.  Vestberg s.518.  Søristua s.520.  Sekkeviken s.521.  Løkka s.521.  Østre Havna s.521.  Kalvebingen s.522.  Vesterløkken s.522.  Lia s.523.  Uteng s.523.  Vestgård s.524.  Bekkevold s.524.  Alsvik nordre s.524.  Sandvik (Kjelviken) s.525.  Furuly s.525.  Fjelly s.525.  Nordli s.526.  Lilleøy s.526.  Nysted s.526.  Slettevoll s.526.  Østheim s.527.  Solli s.527.  Markento 2 s.527.  Løvli s.527.  Vestre Lindemyren s.528.  Festekontrakter s.528.  Lindemyr s.528.  Husmenn s.528.  Havna s.528.  Brimnes s.528.  
     
 Akerøy   531
 Gnr. 45. Akerøy   532
  Forpaktere s.537.  Husmenn og andre “løse personer” s.538.   
     
 Vesterøy  med Papper, Seiløy og Siljeholmen.  Gnr. 46 – 53  543
 Gnr. 46. Utgård Nedre   544
  Sekkeviken s.549.  Østre Utgård s.550.  Almevik s.552.  Almevik søndre s.554.  Tangvik s.559.  Solbakken s.559.  Solgård s.559.  Engly s. 559.  Opheim s.559.  Bergli s.560.  Utheim s.560. Ekely s.560.  Eikemo I s.560.  Vårli s.560.  Søndre Løkka s.560.  Husmenn s.561. Almevik s.561.  
 Gnr. 47. Utgård Øvre   562
  Oppigård s.566.  Barm s.567.  Utgårdskasen s.569.  Utgårdstangen s.570.  Utgårdskasen s.571.  Barm s.573.  Utgårdskasen s.575.  Tomyren s.575.  Nordre Lien s.575.  Stranden s575.  Gåsemyr s.575.  Utheim s.576.  Fagerli s.576.  Utgårdsstranden s.576.  Stenli s.576.  Østli s.577.  Fjellberg s.577.  Solbakken s.577.  Bjerkeli s.577.  Vang s.578.  Sand s.578.  Solli s.579.  Bekkevika s.579.  Høivang s.579.  Fjellbo s.580.  Solberg s.580.  Solbakken s.580.  Solhaug s.580.  Stenro s.580.  Vester s.580.  Høiås s.580.  Øvre Bekkevika s.581.  Fjelly s.581.  Skogly s.581.  Sandbekk s.581.  Solheim s.581.  Holt s.581.  Fjellhøi s.582.  Vestgård s.582.  Ekeskjæret s.582.  Solvang s.582.  Tueng s.582.  Barmeskogen s.582.  Selskjæret s.582.  Skogholt s.582.  Ekelund s.583.  Sanneng s.583.  Longum s.583.  Bergli s.583.  Fjellheim s.583.  Bua s.583.  Åsperotløkken s.583.  Askelund s.583.  Fjelleng s.583.  Hagen s.583.  Bekkeviktangen s.584.  Bergan s.584.  Fjellheim s.584.  Cap Frio s.584.  Fjellheim s.584.  Vårli s.584.  Ekely 2 s.584.  Kjellersand s.584.  Engan s.584.  Åsheim s.584.  Fjellheim s.585.  Fjelltu s.585.  Bjerkeli s.585.  Bergstad s.585.  Østanås s.585.  Festetomter s.585.  Fjellheim s.585.  Husmenn s.585.  Stranden s.585.  Barm s.587.  Kasen s.588.  Tangen s.589.  
 Gnr. 48. Vauer   590
  Vestre Vauer s.593.  Grunnløkken s.596.  Stensdalen s.597.  Løkken s.597.  Østre Vauer s.598.  Papper s.601.  Løkken s.603.  Wågum s.603.  Nordre Vauer s.604.  Papper (Langero) s.607.  Papper s.608.  Vesterli, Papper s.609.  Løkken s.609.  Finskjærbukten nr.1 s.609.  Finskjærbukten nr.2 s.610.  Vardene s.610.  Kloppefjellet, Papper s.610.  Sandbukten, senere kalt Bukten s.610.  Askeli nordre s.611.  Hvaløy vestre s.612.  Askeli søndre s.613.  Hvaløy østre s.613.  Brønnbakken s.613.  Rosenlund s.613.  Trillingen s.614.  Haven s.614.  Østli s.614.  Fjellberg s.614.  Hummertangen s.614.  Fjellhaug s.615.  Stenbryggen s.615.  Badebukten s.615.  Strandbo s.615.  Søndre Askeli s.615.  Solholt s.616.  Øvre Wauger s.616.  Stenborg s.616.  Grønli s.617.  Nordgård s.617.  Fjelly s.618.  Bjerke s.618.  Buodden s.618.  Skovly s.618.  Fjelly s.618.  Vestre Kuvauen s.619.  Strandbo s.619.  Solli s.619.  Mon s.619.  Hasle s.619.  Fjellheim s.619.  Lilleng s.619.  Bergli s.619.  Stenborg s.620.  Nor s.620.  Bergly s.620.  Solberg s.620.  Lillegård s.620.  Bjerke 2 s.620.  Vellebu s.620.  Vauer I s.620.  Ekbo s.621.  Furubo s.621.  Torbo s.621.  Granly s.621.  Malkom s.621.  Buskoven s.621.  Fjellro s.621.  Tingleste festekontrakter s.621.  Grønneberget s.621.  Bukta s.621.  Husmenn s.623.  
 Gnr. 49. Hauge   624
  Hauge Vestre s.627.  Papper s.631.  Botn s.634.  Hauge Nordre. Kalles nå Røa s.635.  Ladengen s.636.  Melkebakken s.637.  Søndre Hauge s.638.  Nesset s.642.  Bosviken s.643.  Papper-Løkkeberg s.647.  Løkkeberg s.648.  Saltvik s.648.  Damengen s.648.  Husedalen s.649.  Nygård s.649.  Løkkeviken s.649.  Karlsløkken s.650.  Bryggeberget s.650.  Siljeholmen østre s.650.  Husdalen s.650.  Huslien s.650.  Nordstrand s.651.  Opstad s.652.  Vesterøy skole s.652.  Nesløkken s.652.  Skogheim s.653.  Valstrand s.653.  Østlid s.653.  Bingen s.654.  Windsor s.654.  Løkkeberg s.654.  Birkedalen s.655.  Solbakke s.655.  Haugerød s.655.  Rugløkken s.655.  Haugeli s.656.  Løkka s.656.  Sommerro s.656.  Thorbjørnshave s.656.  Myren s.656.  Nordvik s.657.  Nordal s.657.  Vik s.657.  Solberg s.658.  Soleng s.658.  Hestehellen s.658.  Hestehellbakken s.658.  Kroken s.658.  Neset s.658.  Hasselhøi s.658. Granville s.569.  Løvli s.569.  Solgård s.659.  Sørli s.659.  Vestli s.659.  Solstrand s.659.  Orheim s.659.  Fjell s.660.  Sand s.660.  Skovlund s.660.  Vestli s.660.  Fjellstad s.660.  Brattly s.660.  Borg s.660.  Hellebu s.660.  Haug II s.661.  Bekkeli s.661.  Fjellro s.661.  Granlund s.661.  Nyhaug s.661.  Bedehusberget s.661.  Fagerheim s.661.  Vangen s.661.  Fagerheim 2 s.662.  Haugero s.662.  Åsli s.662.  Haugeli 3 s.662.  Haugeli 2 s.662.  Hvalstrand 2 s.662.  Åsen s.662.  Løkkeberg s.662.  Bergan s.662.  Norli s.663.  Sommerro s.663.  Flaten s.663.  Åsli s.663.  Vestås s.663.  Vangen 2 s.663.  Fjellstua s.663.  Furuly s.663.  Haugan s.663.  Fjellbu s.663.  Barstad s.663.  Utsikten s.664.  Stenli s.664.  Trollhaugen s.664.  Storhaug s.664.  Solheim s.664.  Kollen s.664.  Hvalbo II s.664.  Norbø s. 664.  Nordås s.664.  Sika s.665.  Furubo s.665.  Lyngtun s.665.  Roru s.665.  Bergholt s.665.  Thorberg s.665.  Skogly s.665.  Solbakken s.665.  Engeli s.665.  Lindbu s.666.  Ekeli s.666.  Eiker s.666.  Tinglyste festekontrakter s.666.  Stensrud s.666.  Nordhell s.666.  Platået s.666.  Bella Vista s.666.  Lyngbo s.667.  Husmenn s.667.  Botn s.667.  Løkkevik s.668.  
 Gnr. 50. Langekil   671
  Latangen s.676.  Stadsviken, senere Duekasa s. 677.  Belleville s.679.  Sildeviken s.683.  Nordengen s.684.  Sandviken s.684.  Nordengen s.685.  Lerdalen s.688.  Nordengen s.689.  Sandberg, også kalt Sauehella s.689.  Latangen s.690.  Nordby s.690.  Norddal s.690.  Øvre Langekil s.690.  Skansen s.691.  Ekeli s.692.  Asplund s.692.  Fjordgløtt s.692.  Engh s.692.  Bråli s.692.  Fagerli s.692.  Nordal 2 s.692.  Granlund s.692.  Bakke s.692.  Granholmen s.693.  Solkroken s.693.  Bjerkli s.693.  Store Revholmen s.693.  Husmenn og andre personer s.693.  Tangen s.694.  Lien s.694.  
 Gnr. 51. Bankerød   695
  Nysted, Storkloven s.702.  Opstad s.705.  Kilebakken s.705, 706.  Dalsholmen s.706.  Øvre Bankerød s.706.  Fjellberg s.707.  Bankerød øvre s.707.  Dalheim s.708.  Furuly s.708.  Myrdal s.708.  Løkkeli s.708.  Solberg s.708.  Granås s.708.  Fjellstad s.709.  Solbo s.709.  Solhøy s.709.  Fjellberg s.709.  Fjellheim s.709.  Lyngbo s.709.  Bjerkelundskloven s.709.  Solåsen s.709.  Festetomter s.710.   Husmenn s.710.  
 Gnr. 52. Seiløy   711
 Gnr. 53. Skjelsbu   715
  Skjelsbu Øvre s.719.  Trygstad s.722.  Myren s.723.  Skjelsbulien s.724.  Skjelsbuødegården s.726.  Skjelsbu Nedre s.726.  Bråten s.729.  Skjelsbuødegården s.730.  Rydningen eller Revhullet s.733.  Lundbakken s.734.  Langero s.735.  Skjelsbu-Sand s.735.  Skjelsbuvetens signalstasjon s.735.  Søndre Bråten s.735.  Solbakken s.736.  Rosenlund s.737.  Lindeberg s.737.  Solheim, kalles Knektemoen s.737.  Parken s.737.  Løkkeberg s.738.  Langero nedre s.738.  Brente nr. 1 s.738.  Høisand s.739.  Granli s.739.  Løvli s.739.  Stranden s.739.  Gunnarsborg s.740.  Nordli s.740.  Høyås s.740.  Solheim s.741.  Sjøbad, kalt Koven s.741.  Solli s.742.  Fjellheim s.742.  Grønli s.742.  Østli s.742.  Bryggeberget s.742.  Norderhaug s.742.  Sandvoll s.742.  Nordheim s.742.  Oremyr s.743.  Stensrud s.744. Klippen s.744. Nordheim II s.744. Nordli s.744.  Eklund s.744.  Soleng s.744.  Sollie s.744.  Rydningen 2 s.745.  Solvang s.745.  Vestli s.745.  Furuhøyda s.745.  Hauge s.745.  Essotomten s.745.  Dalheim s.745.  Lifjell s.745.  Vestheim s.746.  Annemyr s.746.  Furuly s.746.  Lieng s.746.  Eikely s.746.  Røysli s.746.  Skaubo s.746.  Capri s.746.  Engli s.746.  Festekontrakter s.747.  Husmenn s.747.  Trygstad s.747. Bråten s.747.  Ødegården s.748.  Nordrehaug eller Norderhaug s. 748.  Lien s.748.  Skjelsbustranden s.749.  Skjelsbu-Koven s.750.  Kjelviken s.750.  Stenhuggere på Skjelsbu, som ikke har eid jord s.750.  
     
 Forkortelser – Gammel mynt, mål og vekt m.m.   755
 Utsæd.  Kveg.  Kalenderdata   758
 Bilderegister   759
 Stedsnavnregister   762
 Gjennomgåtte kilder   771
 Rettelser og tilføyelser i Hvaler Bygdebok bind I  773
 Kart over Hvaler, bakerst i boken.