Lidt om Borre prestegjæld, dets kirker, prester og skoler

Lidt om Borre prestegjæld, dets kirker, prester og skoler
Lidt om Borre prestegjæld, dets kirker, prester og skoler
Einar Diesen
1892
80
Steenberg
8299504848
BIBSYS

Faksimile av 1892-utgaven