Lidt om Borre prestegjæld, dets kirker, prester og skoler

Lidt om Borre prestegjæld, dets kirker, prester og skoler
Lidt om Borre prestegjæld, dets kirker, prester og skoler
736
Steenberg
1892
80
8299504848
Einar Diesen
BIBSYS

Faksimile av 1892-utgaven
Innhold:
1 – Topografi
9 – Træk af Borres historie
22 – Lidt om enkelte gaarde, sagn m.m.
31 – Kirkene
51 – Presterne efter reformationen
65 – Borre skolevæsens historie