Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
Nord-Odal bygdebok
1
3132
Nasjonalbiblioteket
Bosetting og slekter i Sand sokn, I, Området fra og med Suterud, til og med Rovelstad/Røne
Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
1995
771 s.
Birger Kirkeby
Ny, rev. og utvidet utg.
BIBSYS