Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Bosetting og slekter i Sand sokn, I, Området fra og med Suterud, til og med Rovelstad/Røne
Bind: 1
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1995
Utgitt: Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
Sider: 771
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord      5
 Forord til første utgave      7
 Innhold      9
 Forkortelser      9
 Garder, plasser og bosteder    10
 Generelle opplysninger    14
 Tidsinndeling    14
 Mynt, mål og vekt    14
 Spesielle ord og uttrykk    15
 Gardshistorie for Nord-Odal    24
 Gardsnavn og slektsnavn    28
 Personnavn i Nord-Odal    31
   
 STØRJEBYGDA    43
 Suterud    54
 Helgedagsrud  100
 Luker  116
 Haukerud  133
 Bjelker  155
 Sanderenga  172
 Kroksrud  174
 Songnes  205
   
 GRANNELAGET FRA HANOR TIL VIK     249
 Hanor  257
 Illgo  267
 Ekornhol  293
 Vik  360
   
 GRANNELAGET STEINHEER – BJØRNSTAD     401
 Stein  409
 Sollaust  424
 Galterud  456
 Heer  483
 Løkker  506
 Rud  527
 Bjørnstad  560
   
 GRANNELAGET FRA FØSKER TIL ROVELSTAD       568
 Føsker  577
 Løset  619
 Li  630
 Rovelstad  648
 Røne  661
   
 Dyrket areal 1918 og 1939  694
 Register etter gnr. og bnr.  699
 Eiendommer og bosteder alfabetisk  704
 Register stedsnavn, slekts- og familienavn m. v.         710

Innholdsoversikt for

Garder, plasser og bosteder

SUTERUD gnr. 1  side 54 
    matrikkelgarden 55,  eiere 56,  brukere 57,  plasser og bruk 87,  diverse 99
Bergtun 97,  Bråten (Øvre Suterudsbråten) 93,  Hasselbakken 94,  Iler (Kroken) 88,  Iler 79,  Ilerbråten (Nedre Suterudsbråten) 91,  Ilerbråten 90,  Midtre Iler (Midt-Iler) 84,  Nordre Suterud (Nordgarden) 61,  Sollia 72,  Sommerro 77,  Steinerud 93,  Suterud (bnr. 11) 70,  Suterud (bnr. 18) 74,  Suterud (bnr. 32) 76,  Suterud (Nordstua) 68,  Suterud (Søstua) 63,  Søndre Iler (Søstua) 79,  Søndre Suterud (Søgarden) 77,  Vangen  94,  Veili 95,  Øverby 98.
 
HELGEDAGSRUD gnr. 2  side 100 
    matrikkelgarden 101,  eiere 102,  brukere 102,  plasser, bruk og tomter 110,  diverse 115
Helgedagsrud (Nordstua) 108,  Helgedagsrud (Søstua) 106,  Kroken 111,  Myrdal 114,  Solberg 114.
 
 LUKER gnr. 3  side 116
    matrikkelgarden 118,  eiere 118,  brukere 119,  plasser og bruk 130,  diverse 132 
Bakkebråten 131,  Luker (bnr. 3) 122,  Lukerbakken 131,  Lukerberget 131,  Lukerstua 126,  Maridalen 131,  Seimsrud 130,  Tretteby 124.
 
HAUKERUD gnr. 4  side 133 
    matrikkelgarden 134,  eiere 135,  brukere 135,  plasser og bruk 150,  diverse 154 
Bergli 151,  Guttormsrud 151,  Haugtun 153,  Lillebo 153,  Millom 143,  Morterud 154,  Nordre Haukerud (Nordstua) 141,  Rovoll 149,  Størjen Meieri 152,  Størvoll 153,  Søndre Haukerud (Søstua) 140,  Vestli (bnr. 5) 145,  Vestli (bnr. 6) 148,  Vestli (Fischer) 149. 
 
BJELKER gnr. 5  side 155 
    matrikkelgarden 157,  eiere 158,  brukere 158,  diverse 171 
Bergerstua 162, Bjelker skole 164,  Bjelkernylenda 161,  Bjelkersaga 164,  Hime 169,  Lunheim 168,  Maristad 170,  Nylenda 160,  Rognhaug/Maristad 170,  Røen 168,  Sellanraa 170,  Skredderstua 163,  Støbo 169,  Støbråten 163,  Teigen  168.
 
SANDERENGA gnr. 6  side 172 
    eiere og brukere 172
 
KROKSRUD gnr. 7  side 174 
    matrikkelgarden 175,  eiere 175,  brukere 176,  plasser og bruk 195,  diverse 203 
Kroksrudvangen (Midtre Vangen) 198,  Nordre Kroksrud (Nordstua) 178,  Sollia 203,  Sø-Vangen 195,  Søndre Kroksrud (Søstua) 181,  Østvang 202,  Øver-Vangen 201.
 
SONGNES gnr. 8  side 205 
    matrikkelgarden 207,  eiere 207,  brukere 208,  diverse for Songnes 237 
Bergtun 236,  Bergtun 223,  Bjørkli 223,  Fjellheim 227,  Fredly 222,  Graneng 222,  Granli 221,  Granås 223,  Haugen (Huken) 219,  Heiberg 247,  Huken 219,  Høgberg 230,  Høybråten 236,  Jar 248,  Klengerud 243,  Linnerud 228,  Løvli 229,  Løvtun 232,  Midttun 222,  Nedre Songneslykkja 224,  Nord-Klengerud 245,  Nord-Songnes 210,  Skoglund 223,  Solbakken 229,  Solgløtt 236,  Solhaug 219,  Solli 235,  Songborg 230,  Songnesbråten 233,  Songneshuken 219,  Songneslykkja 224,  Songnesmoen 218,  Strandhaug 230,  Svarverud 238,  Sø-Klengerud 244,  Sø-Songnes 214,  Vesle-Songnes 217,  Øvre Songneslykkja 227,  Åverud 224.
 
HANOR gnr. 9  side 257 
    eiere 258,  brukere 258,  diverse 266 
Hanorshaugen 264,  Hanorslia 264,  Hanoråsen 265,  Lund 266.
 
ILLGO gnr. 10  side 267
    eiere 269,  brukere 270,  diverse 292 
Bergtun 291,  Fredheim 277,  Grønnerud 274,  Grønnerud skog 278,  Grønnerudsmyra 287,  Grønnhaug 291,  Grønnli 289,  Grønset 290,  Harestua 291,  Illgo (bnr. 12) 290,  Illgo (bnr. 5) 278,  Illego (bnr. 2) 271,  Illgo (bnr. 7) 278,  Illgo (bnr. 4) 278,  Illgosbakken 285,  Illgoshaugen 279,  Løvtun 292,  Nygard 282,  Solstad 284,  Tjernet 284,  Østre Illgosmyra 288.
 
EKORNHOL gnr. 11  side 293 
    matrikkelgarden 296,  eiere 298,  brukere 298,  plasser og bruk 326,  diverse 359 
Aslakrud (Stuggua bnr. 5) 311,  Bakkeli 324,  Bekken 341,  Berget (bnr. 113) 358,  Berget (bnr. 55) 358,  Bergheim 359,  Bjørkeli 340,  Bjørklund 354,  Bjørkåsen 354,  Bråten 352,  Ekern 356,  Ekornhol (bnr. 6) 312,  Ekornhol skog (bnr. 9) 315,  Ekornholsbekken 339,  Fjellheim 346, Furuneset 328,  Granheim 356,  Granholt 340,  Grinda 354,  Grøntangen 328,  Grønvoll 321,  Haugen 313,  Haugtun 314,  Heljarheim 324,  Høgnes 357,  Høymyra 348,  Innistuggua Nor-Ekornhol 312,  Kjonhaugen 325,  Knutsrud (Neset bnr. 27) 306,  Knutsrud (Neset bnr. 2) 305,  Kvernhaugen 357,  Langbråten 347,  Lykkja 350,  Neristua Sø-Tjernet 332,  Neset (bnr. 1) 303,  Nord-Bekken 341,  Nord-Ekornhol (bnr. 4) 309,  Nord-Ekornhol 301,  Nord-Ekornhol skog 315,  Nord-Hagen 324,  Nord-Tjernet 329,  Nord-Velta 336,  Nord-Åsen  345,  Nordli 344,  Nymo 357,  Oppistua Sø-Tjernet 333,  Plassen 352,  Skogli 347,  Sletta 307,  Smieberget 325,  Solås 358,  Sø-Bekken 338,  Sø-Ekornhol 317,  Sø-Ekornhol skog 322,  Sø-Hagen 322,  Sø-Velta 336,  Sø-Åsen 345,  Søndre Ekornhol skog (bnr. 12) 316,  Velta 335,  Veltbråten 338,  Voll 351,  Åsheim 325.
 
VIK gnr. 12 (og deler av gnr. 34) 360 
    matrikkelgarden 360,  eiere 361,  plasser og bruk 361 
Bakke 387,  Bakketun 381,  Bergestad 397,  Bergli 372,  Bergset 371,  Bergtun 383,  Bjørkhaug 374,  Boligfeltet Sagstuhamna m. v. 380,  Brubakken 381,  Fjellbo 383,  Fjellheim 386,  Framnes 385,  Fredbo 396,  Grytstein 389,  Haugestad 383,  Høge 386,  Høgtun 387,  Mellom-Vik 373,  Møllerbakken 378,  Ner-Vik 363,  Nordby 374,  Nordlund 368,  Nybu 386,  Sagstua skole 393,  Sagstulia 10 399,  Sagstulia 12 399, Sagstulia 3 398,  Sagstulia 4 398,  Sagstulia 5 398,  Sagstulia 6 399,  Sagstulia 7 399,  Sagstulia 8 399,  Sagstulia 9 399,  Sand Sentralskole 396,  Sandvik 389,  Sigurd Hoels veg 40 385,  Sigurd Hoels veg 38A 384,  Sigurd Hoels veg 47 385,  Sigurd Hoels veg 42 385,  Sigurd Hoels veg 1 380,  Sigurd Hoels veg 9 382,  Sigurd Hoels veg 4 281,  Sigurd Hoels veg 3 381,  Sigurd Hoels veg 36 384,  Sigurd Hoels veg 11 382,  Sigurd Hoels veg 7 381,  Sigurd Hoels veg 30 383,  Sigurd Hoels veg 34 384,  Sigurd Hoels veg 19 382,  Sigurd Hoels veg 24 382,  Sigurd Hoels veg 22 382,  Skarnesvegen 10 388,  Skarnesvegen 12 388,  Skarnesvegen 28 391,  Skarnesvegen 30 391,  Skarnesvegen 6 387,  Skogli 368,  Skoglund 372,  Skogly 368,  Skogvoll 372,  Skolevegen 1 391,  Skolevegen 2 391,  Skolevegen 3 392,  Skolevegen 4 392,  Skolevegen 5 392,  Skolevegen 6 392,  Skolevegen 8 396,  Smedbua  368,  Solbu  398,  Steinom 390,  Strømset 378,  Tangen 375,  Tunvoll 372,  Viksbakken 5 400,  Viksbakken 7 400, Vikslykkja 366,  Øst-Vik 374,  Østli 389,  Øver-Vik 369,  Åbu 386,  Åsli 368.
 
STEIN gnr. 13  409 
   matrikkelgarden 410,  eiere 411,  brukere 411,  plasser og bruk 416,  diverse 423 
Bakeriet på Stein 414,  Bakkeli 420,  Foss 419,  Fosshaug 422,  Høgset 419,  Lundsten 422,  Solhøy 418,  Stein skog 415,  Steinbakken 423,  Steinsbakk 422,  Steinshagen 416,  Steinshaugen 420,  Steinsrud 420,  Sveen 419.
 
SOLLAUST gnr. 14  424 
   matrikkelgarden 428,  eiere 428,  brukere, plasser og bruk 441,  diverse 455
Bergheim 454,  Berglund 450,  Bjørge 452,  Bjørnebo 455,  Bråten 453,  Evenslykkja 451,  Finnstua Sollaust 436,  Fjelltun 453,  Fredrikstad 453,  Granholt 450,  Lykkja 451,  Nordre Sollaust 429,  Nordstua Sollaust 430,  Nybakk (bnr. 16) 446,  Nybakk (bnr. 8) 444,  Nybakk 442,  Oppstua Sollaust 433,  Ringen 454,  Smedstad 455,  Sollaustberget 447,  Sollausthagen 448,  Sollaustlykkja 447,  Solstein 454,  Søndre Sollaust 434, Søstua Sollaust 439,  Torshaug 441,  Trondstua Sollaust 438.
 
GALTERUD gnr. 15  456 
   matrikkelgarden 457,  eiere 458,  brukere 458,  diverse 482
Bergly 481,  Bergsjø 473,  Damholen 469,  Delbekk 476,  Fresvoll 480,  Galterud (skog, bnr. 2) 464,  Granlund 481,  Haugom 479,  Heerberget 473,  Holtet 465,  Høgli 481,  Inngjerdinga 478,  Løkkerbekken (en skogteig, bnr. 4) 465,  Nord-Delbekk 472,  Norderud 481,  Nordre Stenberg 470,  Nyberg 467,  Nybergshagen (bnr. 13) 468, Nybergshagen (bnr. 6) 468,  Nyjordet 474,  Ringhaug 475,  Søndre Stenberg 464,  Vestre Fresvoll 480,  Østre Delbekk 467,  Øver-Delbekk 477.
 
HEER gnr. 16  483 
   matrikkelgarden 485,  eiere 486,  brukere 486,  diverse 505
Bjørklund 504, Brenna (bnr. 13) 498,  Brenna (bnr. 22) 499,  Brennhaugen 503,  Delbekk 494,  Fresvoll 499,  Fritsvoll (Østvoll) 500,  Granli 503,  Heer (skog, bnr. 4) 492,  Heerbrenna 497,  Heerstua 496,  Hella 505,  Midtvoll 500,  Ringvoll 492,  Stenset 503,  Sø-Delbekk 494,  Tennungsaga 500,  Østberg 499. 
 
LØKKER gnr. 17  506 
   matrikkelgarden 507,  Eiere 508,  brukere 508,  plasser og bruk 516,  diverse 526
Brubakk 515,  Dalen 522,  Høymyra 525,  Løkker (17/1) 508,  Løkkerbekken (17/6) 520,  Løkkerbekken 518,  Løkkerknapp 517,  Løkkerlia 518,  Masthaugen 524,  Ner-Bekken 521,  Nerli 514,  Nordre Løkker 515,  Soltun 526,  Solås 526,  Steinli 516,  Vesteng 525,  Vestvoll 515,  Øver-Bekken 519.
 
RUD gnr. 18  side 527 
   matrikkelgarden 528,  eiere 528,  brukere 529,  diverse 559
Arstua (Nordstua) Rud 531,  Bakkeli 540,  Berger 545,  Borg 553,  Brattfoss 549,  Brattli 554,  Breidablikk 557,  Bøen 551,  Fagerli 541,  Fjellberg 535,  Fjelltun 558,  Fredheim 540,  Haugli 540,  Haugsrud 541,  Heimli 556,  Ila 535,  Nordset 550,  Nordstua Rud 536,  Rasta (Betania) 545,  Rud bedehus 556,  Rud skole 556,  Rud småskole 557,  Rud-parsell (18/68) 557.  Rudsbråten 546,  Rudshaug 551,  Runi 548,  Sagbakken 555,  Sjøberg 550,  Sjøli 541,  Sjølibakken/Solbakken 545,  Skogli 535,  Skuggan 534,  Solberg 553,  Solbu 551,  Solli 558,  Soltun 559,  Steinsli 541,  Søstua Rud 537,  Tabernaklet 546,  Tøftum 541,  Ås 544,  Åshaug 540,  Åsli 558,  Åsli 559,  Åsrud 552.
 
BJØRNSTAD gnr. 19  side 560 
   matrikkelgarden 561,  eiere 562,  brukere 562,  plasser og bruk 182,  diverse 183
Bjørnstad skog 565,  Bjørnstadhaugen 565,  Vestli 567. 
 
FØSKER gnr. 20  side 577 
   matrikkelgarden 579,  eiere 579,  brukere 579,  plasser og bruk 594,  diverse 517,  Føskereiet 518 
Bergli 617,  Fjellbo 594,  Føsker (Nereng) 588,  Føsker (Voll) 588,  Føsker skog 591,  Grande 614,  Grandeberg 617,  Granli 616,  Inngjerdinga 616,  Klengerud 605,  Lyngstad 615,  Nedre Føskerbråten 612,  Nord-Føsker 589,  Nord-Slåmot 602,  Nordre Verket 596,  Oppi 611,  Sagbakken 617,  Siribu 591,  Skogheim 608,  Skogsrud 616,  Slåmot (20/62) 606,  Slåmot 600,  Smedstad 615,  Soltun 605,  Solund 593,  Stamphuset 617,  Sø-Føsker 586,  Sø-Slåmot 604,  Søndre Verket 599,  Sørli 609,  Verket (20/23) 598,  Verket 595,  Øverbråten 611,  Øvre Føskerbråten (20/26) 612,  Øvre Føskerbråten (20/24) 613,  Øvre Grande 614,  Årud 608.
 
LØSET gnr. 21  side 619 
   matrikkelgarden 620,  Husmenn på Løset 620,  brukere 622,  plasser og bruk 624 
Jonsrud 628,  Nordby 627,  Soltun 628,  Steinerud 625,  Stenen 628.
 
LI gnr. 22  side 630 
   matrikkelgarden 631,  brukere 631,  plasser og bruk 636,  diverse 647 
Bjertnes 645,  Fredbu 647,  Haugli 639,  Linstad (Hansmyra) 644,  Lishagen 643,  Lishaugen (22/2) 641,  Lishaugen 637,  Norum 636,  Skogli 643,  Sø-Haugen 638,  Sørum/Linahagen 642,  Øver-Haugen 639.
 
ROVELSTAD bnr. 23  side 648 
    matrikkelgarden 649,  eiere 649,  brukere 649
Austli 657,  Bakketun 655,  Fossum 656,  Fredbo 659,  Furubo 660,  Høyborg 655,  Linna 659,  Lintun 660,  Lyngset 658,  Myrmo 660,  Nordstua Rovelstad  651,  Noreng 659,  Nybo 659,  Rønholt 657,  Sandvoll 658,  Skogset 654,  Søstua Rovelstad (24/27) 654,  Søstua Rovelstad (24/1) 652,  Østvoll 656, Årnes 655,  Åsli 658.
 
RØNE gnr. 24  side 661 
   matrikkelgarden 661,  eiere 662,  brukere 663,  plasser og bruk 675,  diverse 693 
Birkeland 670,  Enger  667,  Gjeddevassberget 691,  Granholt 675,  Grønne slette 675,  Guthus 674,  Haga 674,  Moen 685,  Myrhagen 671,  Myrholmen 671,   Nord-Otten 679,  Nordby 669,  Oppset 666, Rovelstadbråten 688,  Rovelstadholtet 689,  Rovelstadmoen  686,  Rovelstadstua 676,  Røne (24/18) 573,  Rønås 672,  Sjøli 692,  Sø-Otten 684,  Teigland 668,  Vestheim 670,  Vestlund 667.