Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
6
966
29/06/2018
Storkommunen : Ringsaker
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
2006
412
8299589517, 9788299589512, 8299175623
Ola Alsvik
BIBSYS
Ringsakboka

Boka omhandler perioden 1964 og fram til 2006.  Jan Haug har til dette bindet funnet fram ca. 690 illustrasjoner