Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
1
2424
28/06/2018
Nasjonalbiblioteket
Opphavet
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
1991
176
8299175631, 8299175623
Steinar Skjeseth, Anders Hagen
BIBSYS
Ringsakboka

Temaet for denne boka er de aller eldste tider.Professor Steinar Skjeseth skriver om berggrunn og forsteininger, om istider og breelver og om vårt egentlige eksistensgrunnlag, jord og vatn.Professor Anders Hagen skriver om oldfunn og gravrøyser, helleristninger og bygdeborger og om dem som gjennom årtusener etterlot seg disse sporene, veidefolk og bønder.